Cu privire la accesul personalului, al pacienţilor şi terţelor persoane, accesul mass-media în cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican, modalitatea de acces şi circulaţie în curtea spitalului şi parcarea auto

25.01.16

În scopul asigurării ordinii publice, a securităţii şi a disciplinei în cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican, a respectării regimului sanitar-epidemiologic în instituţie şi a profilaxiei infecţiilor nosocomiale, a fost aprobat Regulamentul de acces al personalului, al pacienţilor şi persoanelor străine, modalitatea de acces şi circulaţie în curtea spitalului, accesul mass-media şi parcarea auto. Prevederile regulamentului stabilesc modalităţile de acces pe teritoriul şi în incinta instituţiei, fiind axate pe următoarele categorii de persoane:

- Angajaţii IMSP SCR: Accesul angajaţilor în instituţie va fi realizat numai prin intermediul cartelelor electronice sau a ecusoanelor (pct. 2.1);

- Persoanele venite în interes de serviciu: în baza permisului eliberat de către Biroul de informaţii, conform buletinului de identitate sau a legitimaţiei de serviciu (pct. 2.3);

- Studenţii: vor avea acces în IMSP SCR doar în baza carnetului de student (pct. 2.4);

- Vizitatorii: accesul vizitatorilor în spital va fi unul limitat, fiind stabilit un anumit program: 15.00 – 18.00, zilnic (de luni pînă vineri) şi 11.00 – 18.00, în zilele de odihnă şi sărbători. Vizitele vor avea loc cu respectarea strictă a ordinii interioare, avînd echipamentul necesar, iar numărul vizitatorilor la un bolnav snu va depăşi mai mult de 2 persoane. De menţionat că în perioada de carantină, accesul vizitatorilor în spital este interzis. În cazurile de urgenţă, accesul vizitatorilor va fi permis prin secţia Internare (pct. 2.5; 6);

- Reprezentanţii mass-media: accesul reprezentanţilor mass-media în IMSP SCR are loc doar în urma prezentării scrise a acordului directorului instituţiei, care prevede spaţiile, persoanele şi tematica filmărilor (sau a vicedirectorului, după caz), conform legitimaţiei de serviciu. Toate aceste detalii sînt stabilite prin intermediul specialistului din serviciul Comunicare (purtătorul de cuvînt)  (pct. 3. Accesul mass-media);

De asemenea, se impun o serie de restricţii privind accesul autovehiculelor pe teritoriul sau parcarea auto SCR, care e posibilă doar pentru:

- Angajaţii instituţiei cu ecuson, card magnetic, în baza permisului eliberat de către administraţia SCR (pct. 5.1)

- Autovehiculele serviciului Ambulanţă, precum şi cele personale ce transportă persoane care necesită îngrijiri urgente, persoane care nu se pot deplasa: vor avea acces către secţia Internare, staţionînd pînă la 15 minute (pct. 5.3);

- Furnizorii de produse şi servicii în IMSP SCR: vor obţine permis de acces lunar după confirmarea achitării datoriilor către instituţia noastră (pct. 5.4).

Menţionăm că măsurile prevăzute în Regulamentul de acces a pesonalului, a pacienţilor şi persoanelor străine, modalitatea de acces şi circulaţie în curtea spitalului, accesul mass-media şi parcarea auto au intrat în vigoare la 15 ianuarie curent. Sperăm ca toate aspectele vizate mai sus să fie respectate pentru asigurarea actului medical de calitate, care este un imperativ al SCR, dar şi a unui confort psihologic pentru pacienţii internaţi, precum şi pentru stabilirea unei ordini interioare care ar minimiza riscul infecţiilor nosocomiale, prin exercitarea obligaţiunilor fiecărei categorii menţionate în regulament.