Emoții cu parfum de Sânziene

22.06.18

Cu prijelul sărbătorii Zilei Internaționale a Portului Popular, mai mulți colaboratori ai Spitalului Clinic Republican “Timofei Moșneaga” au organizat un eveniment în cadrul căruia au purtat ie și costumul popular românesc, astfel promovând valorile neamului. Sărbătoarea a fost organizată de către Comitetul sindical cu suportul administrației spitalului.

Printre multiplele cămăși bucovinene a fost present și valorosul costum, cu vechimea de peste 150 ani al soției marelui istoric bucovinean Ion Nistor, care a redactat și semnat actul Unirii în 1918 la Cernăuți.

Menționăm că în cca 45 de localități din 14 raioane ale țării, vor fi desfășurate activități culturale care vor pune în valoare modelele zonale și locale ale portului popular, bogăția ornamentelor și stilurilor diverse de broderie, precum și târguri de artizanat și bucătărie tradițională.

Portul popular a devenit o sursă de inspiraţie pentru artişti şi designeri vestimentari din întreaga lume, este colecţionat şi etalat în expoziţii, spectacole , este onorat de cetăţenii din ţară şi peste hotare.

Costumul tradițional, numit şi Port Popular, este marcă a identităţii, simbol care ne reprezintă alături de simbolurile de stat, stemă, drapel, blazoane, fiecare popor păstrând un ansamblu vestimentar propriu, ca unul din cele mai vechi însemne. Cristalizat în spaţiul nostru cultural timp de secole, acesta a fost purtat de toate păturile sociale: nobilime, intelectuali, ţărani. Chiar dacă la sfârșitul secolului al XIX – secolul XX costumul tradiţional a fost înlocuit de vestimentaţie modernă, el este folosit la marile sărbători din cursul anului sau în viaţa cotidiană, ca semn identitar.

Administrația în frunte cu directorul instituției, Dr. Prof. Anatol Ciubotaru a salutat inițiativa acestei măsuri.