„Etica medicală” pentru angajații IMSP SCR „Timofei Moşneaga”

08.12.17

Colectivul IMSP SCR „Timofei Moşneaga” a participat la o conferinţă organizată în incinta spitalului având ca temă etica medicală. Invitaţi la eveniment au fost şi rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu” , Ion Ababii şi protoiereul Pavel Borşevschi. Participanţii au citit rapoarte în care au demonstrat că etica medicală este importantă în activitatea zilnică a doctorului şi este o cale de rezolvare a dilemelor etice, care apar în timpul activităţii medicale.

  

Vicedirectorul instituţiei, Ion Balica a explicat că: „Etica medicală este un set de principii morale, este ceea ce explică ce e bine şi ce e rău în activitatea personalului medical. Aceasta este bazată pe un sistem de valori, iar normele etice nu sunt universale – ele depind de cultura societăţii şi a individului, care profesează medicina”.

Pentru a demonstra un caz concret, rezidentul din anul I în neurochirurgie, Marcel Bezer şi Irina Drangoi, rezidenta anul I în gastroenterologie au studiat lucrarea dramaturgului englez Bernard Shaw „The Doctor’s Dilema”. În cadrul conferinţei ei au analizat dilemele morale şi medicale din lucrare, au comunicat cum autorul a rezolvat aceste probleme, dar şi şi-au expus părerea sa asupra acestui caz. Teza centrală a operei în cauză este că profesia de medic, care are interes direct şi material în tratamentul pacienţilor nu poate fi de încredere şi în interesele pacientului. Însă anii care s-au scurs de atunci (106 ani), au demonstrat că societatea şi pacienţii mai au încredere în profesia de medic, deoarece au fost atestate progrese majore în educaţia doctorilor, în elaborarea de standarte şi norme etice.

 

Vicedirectorul medical a subliniat că: „necesitatea dezvoltării şi aplicării a principiilor eticii medicale a condus la apariţia în fiecare spital a Comitetelor de etică medicală, care analizează cazurile de încălcare a acestor norme”.  Jurista IMSP SCR, Elvira Melinteanu a prezentat câteva din principiile şi normele eticii doctorilor:

  • Profesionalismul,
  • Independență profesională - lucrătorul medical şi farmacistul se bucură de independenţă profesională, libertatea prescripţiilor şi actelor medicale pe care le consideră necesare, în limitele standardelor aprobate.
  • Onestitate:
  • Integritate - bligaţia de a susține sănătatea fizică şi mintală a omului, obligaţia să evite implicarea în acte de corupţie sau mituire. Aceştia nu vor emite certificate sau alte documente medicale care să aducă lor personal sau pacientului un avantaj material nejustificat sau ilicit ,
  • Respect și acceptare - toleranţă, atenţie şi înţelegere față de alte persoane, părerile şi valorile acestora; 
  • Responsabilitate, bunăvoință și solicitudine,
  • Încredere
  • Confidențialitate,
  • Loialitate.

Conferinţa s-a încheiat cu discursul protoiereului Pavel Borşevschi. Acesta a comparat comportamentul doctorului cu cel al lui Hristos, spunând că precum Isus şi-a iubit aproapele necondiţionat, astfel trebuie doctorii să îşi iubească pacienţii şi nu banii.

 

Profesia de medic şi farmacist este incompatibilă cu duritatea, apatia, ignoranţa, indiferenţa, aroganţa, nerăbdarea, corupţia, discriminarea, stigmatizarea, care afectează şi discreditează atît autoritatea unui lucrător medical ori farmacist în parte, cît şi a colectivului profesional, a medicinei în ansamblu.