IMSP SCR „Timofei Moșneaga” angajează contabili

28.11.18

ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcție vacante
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada neterminată:

Contabil – 4 unități

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • Ține evidența contabilă a relațiilor economice privind bunurile livrate și serviciile prestate de terți;
 • Preia, verifică și înregistrează documentele justificative privind livrările de bunuri, prestări servicii, lucrări executate conform formularelor tipizate și aprobate de MF RM;
 • Verifică corespunderea documentelor justificative normelor de reglamentare aprobate de MF RM (forma,completarea câmpurilor obligatorii, calculul aritmetic , prezența semnăturilor, ștampilelor și conținutul veridic);
 • Ține evidența contabilă a obiectelor de mica valoare și scurtă durată, calcularea uzurii la obiectele transmise în gestiune;
 • Ține evidența activelor materiale și nemateriale, calcularea amortizării activelor material și nemateriale;
 • Ține evidența contabilă a medicamentelor, produselor parafarmaceutice, reagenților (în continuare – medicamentelor) și a pieselor de schimb medicale;
 • Ține evidența contabilă a produselor alimentare, alimentației special și a ambalajelor;
 • Asigură calcularea plăților salariale persoanelor angajate în termeni stabiliti de contractul colectiv de muncă – nu mai târziu de data de 15 a lunii imediat următoare;
 • Alte atribuții specifice funcției.

Cerințe minime: studii superioare de profil

 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e)
 • Lipsa antecedentelor penale (cazierul judiciar)
 • Cunoașterea limbii române, rusa (scris, vorbit)