IMSP SCR „Timofei Moșneaga” angajează gestionar depozit, casieri

03.08.18

ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcție vacante
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada neterminată:

Magazioner în depozit – 1

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • Asigură gestiunea stocului în depozit
 • Operează în stoc mişcările de bunuri
 • Înregistrează documentele justificative legate de stocuri și le transmite în contabilitate
 • Efectuează sistematic, dar nu mai rar decât o dată în lună a inventarul stocului de bunuri
 • Participă activ la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia instituției
 • Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanţă între stocul fizic şi cel scriptic, inclusiv a diferenţelor între marfa fizică şi cea scriptică apărute la recepţia bunurilor.
 • Efectuează recepţia fizică a mărfii la intrarea în magazia instituției
 • Înregistrează, prelucrează şi păstrează informaţiile referitoare la situaţia stocurilor în depozit
 • Raportează lunar rezultatele activităţii de gestiune a stocurilor în depozit
 • Utilizează eficient spaţiul de depozitare a mărfurilor, respectă normele sanitare de păstrare a bunurilor.
 • Răspunde de evidenţa documentelor de transfer emise, cu semnăturile de predare/primire la zi.

Cerințe minime:

 • Studii medii speciale în contabilitate (preferențial)
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e)
 • Cunoașterea limbii române, rusa (scris, vorbit)

Casier – 2 (serviciu 24 ore)

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • Incaseaza sumele de bani , prin numarare faptica, in prezenta persoanelor care platesc.
 • In exercitarea atributiilor de serviciu respecta intocmai prevederile regulamentului operatiunilor de casa;
 • Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie.
 • Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate;
 • Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac totusi, din gresala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura.
 • Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, pentru operarea incasarilor in programul de contabilitate, impreuna cu documentele de casa.
 • Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca, in contul unitatii.
 • Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul sef si director.
 • Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale
 • Intocmeste ordinele de plata pe baza facturilor si a ordonantarii de plata;

Cerințe minime:

 • Studii medii speciale în contabilitate (preferențial)
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e)
 • Cunoașterea limbii române, rusa (scris, vorbit)