IMSP SCR „Timofei Moșneaga” angajează medic de laborator (microbiolog)

22.05.18

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic de laborator (microbiolog) - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Efectuarea investigaţiilor de laborator, conform indicaţiilor clar formulate, determinând volumul şi metoda raţională de investigaţii;
 • Consultarea medicilor de alte specialităţi în problemele diagnosticului de laborator.
 • Informarea medicului curant, epidemiologului, administraţiei despre izolarea microflorei patogene.
 • Identificarea microorganismele prin metodele clasice (teste biochimice) si metode moderne – spectrometria de masa pentru culturi monomicrobiene
 • Efectuarea antibiograma prin metoda clasica si automata
 • Testarea si raportarea tipurilor de rezistenta bacteriana la antibiotice si identificarea de concentratii minime inhibitorii (CMI) pentru antibioticele testate
 • Cultivarea si testarea diferitelor specii de fungi si dermatofiti cu realizarea antifungigramei pentru un diagnostic micologic complet
 • Prelucrarea probelelor de hemoculturi aerobe si anaerobe pe recipiente specifice pediatrice si de adulti cu incubare automata pe sistem BACTEC cu raportare de rezultat intermediar la 72 de ore si rezultat final la 7 zile. Efectuam subculturi aerobe si anaerobe pentru o identificare completa a microorganismelor implicate in infectiile sistemice
 • Efectuarea cercetarilor bacteriologice în vederea diagnosticului corect a maladiilor bacteriene, depistării germinilor patogeni în materialul patologic
 • Observarea, monitorizarea şi identificarea microorganismelor;
 • Urmărirea de microorganisme intr-o gama de medii;
 • Monitorizarea şi evaluarea probelor de la o gamă largă de surse;
 • Folosirea corectă și argumentată a metodelor de identificare, inclusiv tehnici moleculare, la probele de testare;
 • Planificarea și implimentarea metodelor de a preveni răspândirea bolilor;
 • Cunoașterea software de specialitate pentru a realiza cercetarea; gestionarea şi supravegherea activităţii de laborator.

Competență practică în:

 • Investigatii sanitato-bacteriologice.
 • Investigatii bacteriologice a biosubstratelor (urina, frotiu din plagi, faringe, nas, urechi, ochi, sputa).
 • Sange la sterilitate.
 • Dizbioza vaginala.
 • Investigatii bacteriologice la ciuperci.
 • Investigarea bacteriologică a eliminărilor biologice la flora patogenă
 • Procesarea produselor pentru culturi microbiene: uroculturi, coproculturi, hemoculturi, exudate, lichid din punctii, LCR, secretii din diverse zone
 • Utilizarea mediilor de cultura preturnate avand calitati biochimice si de pH controlate si certificate de producator

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, sau în servicii cu 24 ore conform programului de muncă stabilit.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.