Post vacant de CONTABIL-ȘEF

16.07.14

IMSP Spitalul Clinic Republican anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de CONTABIL-ȘEF.

Cerințele postului:

 • studii superioare de profil;
 • vîrsta - pînă la 55 ani:
 • experiența profesională în funcție similară de cel puțin 5 ani;
 • cunoașterea limbilor română și rusă;
 • cunoașterea aprofundată de utilizare a programelor PC, inclusiv 1C, Excel, Word;
 • cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator;
 • abilități de lucru independent și în echipă;
 • abilități analitice și de comunicare, precum și manageriale;
 • cunoașterea legislației de profil în vigoare;
 • calități personale: un înalt nivel de organizare, responsabilitate, punctualitate, tendință continuă spre autoperfecționare.
 • cetățean al Republicii Moldova.

 

La înscrierea pentru concurs candidații vor depune un dosar, care va include următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii universitare și postuniversitare;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile certificatelor de formare profesională continuă;
 • certificatul medical;
 • declarația pe propria răspundere privind lipsa sancțiunilor disciplinare.

 

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele pot fi depuse până la 30 iulie 2014, la adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 29, Serviciul Resurse umane, MD 2025.

Telefon de contact:   022 40 34 83