Raportul de activitate al IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2017

26.02.18

Vineri, 23 februarie 2018, în IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” a avut loc o ședință, în cadrul căreia a fost prezentat raportul de activitate al instituției pe parcursul anului 2017 și sarcinile pentru anul 2018.

La eveniment a participat colectivul spitalului, în frunte cu directorul Anatol Ciubotaru, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – Svetlana Cebotari, directorul CNAM – Dumitru Parfentiev și prorectorul USMF ”Nicolae Testemițanu” – Emil Ceban.

Directorul Anatol Ciubotaru a subliniat evenimentele prin care a fost marcat anul 2017 și anume:

 • atribuirea spitalului numelui „Timofei Moșneaga”;
 • inaugurarea basoreliefului lui Timofei Moșneaga;
 • conferință internațională cu participarea savanților renumiți din mai multe țări;
 • editarea primului volum „Istoria Spitalului Clinic Republican”;
 • publicarea albumul ilustrat „SCR Timofei Moșneaga în documente și imagini”;
 • decernarea diplomelor și medaliilor jubiliare angajaților și veteranilor SCR;
 • editarea unui număr special al Buletinului Academiei de Științe al RM cu publicațiile colaboratorilor IMSP SCR „Timofei Moșneaga” și USMF N. Testemițanu”;
 •  premierea tuturor angajaților spitalului cu ocazia jubileului.
 • IMSP SCR „Timofei Moșneaga” i s-a conferit
  „Ordinul Republicii”

Iar cele mai importante realizări au fost următoarele:

 1. Procurate 4 ascensoare și un panou de control;
 2. Procurat generatorul de oxigen pentru blocul chirurgical;
 3. Finisată reparația Farmaciei spitalului;
 4. Reparat acoperișul Blocului alimentar și parțial al blocului principal;
 5. Început lucrările de reparație a Blocului alimentar;
 6. Primit ajutor material, din Germania, cu echipamente și utilaje moderne pentru prepararea și păstrarea alimentelor;
 7. Finisată procedura de licitație pentru lucrări de reparații în Secția churgie septică;
 8. Este inițiată procedura de achiziție a lucrărilor de reparații în Secția Diagnostic funcțional;
 9. În Blocul chirugical, au fost schimbate 240 filtre de tip HEPA și 46 de filtre la stațiile de tratare a aerului;
 10. Echipamentele medicale din sălile de operații și terapii intensive au fost asigurate cu surse neîntreruptibile (UPS-uri), iar la UPS-urile existente au fost schimbate acumulatoarele;
 11. Procurat și instalat un micorsocop oftalmologic în valoare de 1,8 mln lei; încă unul urmează să fie donat de o fundație de caritate din SUA;
 12. În blocul principal au fost înlocuite toate lămpile bactericide;
 13. Au fost instalate și conectate la rețea 205 calculatoare și 121 imprimante (consumat cca 5 000 m de cablu UTP);
 14. Peste 200 de colaboratori ai spitalului au urmat cursuri de pregătire pentru utilizarea calculatorului
 15. A fost implementat Sistemul Informațional Integrat;
 16. Au fost procurate și instalate în fiecare secție 22 de televizoare. De asemenea, a fost creat canalul TV al spitalului - SCR TV, dedicat instruirii sanitare a pacienților.
 17. Au fost procurate 65 frigidere și repartizate în secțiile spitalului, pentru păstrarea medicamentelor;
 18. A fost efectuată reparația capitală a cazangeriei SCR;
 19. În anul 2017 a fost creat Dispeceratul situațiilor excepționale - centru unic de primire a comenzilor din subdiviziunile spitalului;
 20. Datorită contribuției efective a angajaților Serviciului securitate, de comun cu reprezentanții IP Centru al DP Chișinău, au fost stopate furturile și comerțul ilegal din instituție. Astfel, în 2017 au fost înregistrate doar 4 cazuri cu conținut infracțional în comparație cu anul 2015 când s-au depistat 40 cazuri.
 21. În luna august, SCR a fost inclus la proiectul de finanțare a eficienței energetice de către BERD;
 22. Prin HG – SCR primește o unitate de transport (tractor) dotată cu remorcă, lopată și perie, pentru a facilita întreținerea celor 11 ha – teritoriu ce aparține SCR.
 23. Parcarea prevăzută pentru transportul angajaților (gratis), și-a început activitatea;
 24. A fost elaborat proiectul lucrărilor de reparații al Sălii de conferințe, care va fi realizat în 2018.

Directorul SCR a remarcat că o mândrie a spitalului este Departamentul bioinginerie medicală. În 2017 a fost efectuată inventarierea completă a dispozitivelor medicale cu introducerea informației în baza de date a SIMDM. Total dispozitive medicale: 1 920. Costul DM total: 462 mln. Lei. Conform normativelor pentru mentenanța acestor dispositive este necesar apr. 30 mln lei pe an.

La capitolul pacienți tratați, șeful instituției a specificat că în anul 2017 au fost tratați 27.152 de pacienți, dintre care 24.877 au fost asigurați. Activitatea chirurgicală în anul trecut a constituit 90,37% în comparație cu anul 2016 – 88, 46%. În același timp, numărul deceselor postoperatorii a scăzut de la 1,27 % în 2016 la 1,04% în 2017.

Anatol Ciubotaru a remarcat și faptul că divergența diagnosticului clinic și morfopatologic s-a micșorat considerabil:

 • La profilul chirurgical în 2016 divergența era de 70, iar anul trecut de doar 20. La profilul terapeutic a constituit 24 în 2016 și doar 8 în 2017.

În ultimii doi ani a crescut Indicele CASE MIX (complexitatea cazurilor medicale), fapt care a permis o finanțare mai mare a instituției de la 242 590,4 mii lei în 2015 la 302 244, 3 mii lei în 2016 și la 319 301, 2 mii lei în anul 2017.

Anul trecut a fost marcat și prin o serie de reparații și procurări, care au fost posibile datorită sumei de 15 mln lei și 12 mln lei care au fost acordate instituției în temeiul HG nr.573 din 19 iulie 2017 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” SCR și respectiv din Fondul de de dezvoltare al MSMPS care au fost direcționați:

 • Lucrări de reparație a blocului alimentar: 7,3 mln lei
 • Reparația capital a acoperișului blocului alimentar – 2,3 mln lei
 • Modernizarea rețelelor inginerești în farmacie – 1,8 mln lei
 • Procurarea stației de producer a oxigenului – 2,9 mln lei
 • Procurarea și montarea a 4 ascensoare – 17 mln lei.

O parte din cheltuieli a fost acoperită de spital.

Pe lângă acestea, SCR a beneficiat de ajutoare umanitare din Germania, Olanda și Norvegia. Printer acestea se numără: medicamente și piese medicale, inventor moale, mobilier, mijloace fixe (inclusiv echipament medical).

O realizare importantă pentru personalul medical a fost majorarea salariului. De exemplu, în 2015 salariul mediu la medici era de 7304 lei, în 2016 -  de 8104 lei și în 2017 – 11770. La asistenți medicali leafa medie în 2015 a constituit 4381 lei, în anul 2016 - 5493, iar anul trecut 6930. Salariul mediu al infirmierilor în 2015 a fost de 2885 lei, în 2016 - 3543, în 2017 – 4456 lei și alt personal a avut un venit mediu de 4792 lei în anul 2015, 5732 lei în 2016 și în 2017- 6930 lei.

Unul din cele mai semnificative fapte pentru instituție a fost scăderea datoriilor spitalului.  La situația 01.01.2018 Spitalul Clinic Republican înregistrează doar datorii curente față de furnizorii de mărfuri și servicii, în total – 16 354,8 mii de lei (acumulate în luna decembrie 2017). Pe când la data de 01.01.2017 această sumă se ridica la 50 076, iar în 2016 – 90 632 mii lei.

În acest context, pentru anul 2018, IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” are obiectivele:

 • De asigurat executarea prevederilor Contractului cu CNAM pentru anul 2018;
 • De asigurat evidență strictă a tuturor bunurilor materiale, cât și utilizarea rațională a medicamentelor, preparatelor sanguine, consumabilelor, reagenților chimici etc.
 • De eficientizat procesul de distribuire ritmică și utilizare rațională a surselor financiare în scopul bunei desfășurări a activității spitalului;
 • De îmbunătățit  indicatorii de activitate medicală prin utilizarea integrală a capacităților IMSP SCR și coordonarea lor cu MSMPS;
 • De fortificat activitatea Consiliului Calității și Secției audit medical în scopul îmbunătățirii calității serviciilor medicale;
 • De elaborat Manualul Calității al IMSP SCR “Timofei Moșneaga”;
 • De continuat implementarea  și perfecționarea Sistemului Informațional unic - integrat al SCR în scopul îmbunătățirii procesului curativ-diagnostic și de evidență contabilă;
 • De asigurat depistarea activă a Infecțiilor Nosocomiale, evidența strictă, examinarea și raportarea lor în modul stabilit.

Ședința s-a încheiat cu vizita președintelui țării, Igor Dodon, care a înmânat oficial colectivului IMSP SCR „Timofei Moșneaga” - „Ordinul Republicii”.