Secția blocul operator

Secția blocul operator este o secţie paraclinică din cadrul Spitalului Clinic Republican. A fost dată în exploatare odată cu inaugurarea edificiului nou în noiembrie 1977, amenajat cu tot necesarul şi înzestrat cu utilaj modern pentru perioada respectivă. Este situat la etajul 14 şi constituie 15 săli de operaţii specializate de larg profil şi 2 săli de operaţii la etajul I în Secţia internare şi o sală de operaţii microchirurgie oftalmică la etajul 8. Fiecare sală de operaţii are 3 spaţii:

  • sala preoperatorie,
  • sala de sterilizare,
  • sala pentru operaţii.

La etajul 15 se află birourile pentru administraţia secţiei şi colaboratorii secţiei, încăperi pentru duşuri, depozite pentru echipament medical, camere sanitare.

Iniţial, Şef al blocului de operaţii a fost numit Pavel Dobic, medic chirurg în Secţia chirurgie gastrică, unde activa din 1970 (chirurgia nr.1 Spitalul Clinic Republican vechi). P. Dobic a activat pînă în august 2007.

Din 2007, preia funcţia de Şef secţie blocul de operaţii Maxim Stasiuc - medic chirurg, cu grad de ştiinţă în secţia chirurgia viscerală abdominală, iar în 2015 este numit şef dl Aurel Ţurcan.

În 1977, în funcţie de asistentă medicală superioară a fost numită Maria Baciu, care a activat pînă în ianuarie 2001.

În 2001 este numită în funcţia de asistentă superioară Ecaterina Cauia,  care activează în blocul de operaţii din 1981. Şi-a început activitatea în sala de operaţii oftalmologie, iar mai tîrziu în sălile de operaţii generale. În 2006, a absolvit facultatea Managmentul Sanitar din cadrul USMF „N.Testemiţeanu”.

Dea lungul anilor, blocul de operaţi a suportat multe modificări:

  • în 1998, se deschide sala de operaţii  endourologie la etajul I lîngă sala de operaţii de urgenţă;
  • în 2005, se deschide sala de operaţii chirurgie generală la etajul 12.

În prezent, în cadrul  blocului de operaţii activează 41 asistente medicale şi 30 infirmiere. Asistentele medicale care au activat de-a lungul anilor în blocul de operaţii, au contribuit online casino games cu mare abnegaţie şi devotament la dezvoltarea profesiei alese (1946-1990), pentru care echipa medicală le aduce omagiu şi plecăciune următorilor membri ai echipei medicale: Maria Pujanovăţ, Valentina Bazueva, Maria Coseac, Nionila Golubeva, Susana Matocenco, Agnesa Manicovschi, Tamara Bodiu.

Altă generaţie de veterani, care au activat între anii 1970-2009, sînt asistentele medicale: Vera Vieru, Ecaterina Popa,Vera Cebotari, Maria Bruzinschi, Ana Strîmbopol, Larisa Pîslari, Raisa Vasileva, Ala Foltea, Parascovia Calagiu, Feodora Gaidarji, Elena Naframiţa, Tatiana Podureţ, Ala Pădurean care activează pînă în prezent în blocul de operaţii şi au o menţiune deosebită în realizarea obiectivelor profsionale.

Din 1977 pînă în prezent, o parte din asistentele medicale şi-au continuat studiile la instituţiile de nivel superior (peste 60 persoane) şi au devenit: medici, biologi, psihologi, jurnalişti, contabili şi mulţi dintre ei sînt angajaţi după specialitate.

Echipa medicală a blocului de operaţii demonstrează necontenit sîrguinţă şi devotament, atitudine conştientă faţă de atribuţiile de serviciu şi aduce aportul personal în activitatea profesională.

Raportul stagiului de muncă al asistenţilor medicali cu vîrsta de pînă la 30 ani faţă de cei cu vîrsta peste 30 ani constituie 60%/40%.

Raportul infermierelor cu vîrsta cuprinsă între 17 - 20 ani faţă de cele cu vîrsta peste 30 ani constituie 80%/20%.

Raportul asistenţilor medicali de categorii diferite este următorul:

  • categorie superioară - 70%;
  • categoria I, II - 25%;
  • cu specializare în profesie - 5%.

Anual se efectuează 14 000 intervenţii chirurgicale.

Vă urăm SĂNĂTATE!