Chirurgia cardiacă a viciilor dobîndite

Chirurgia cardiacă a viciilor dobîndite

Primele încercări de intervenţie chirurgicală pe inimă în Moldova, au fost efectuate la catedra de chirurgie facultativă, secţia chirurgie toracică, în anul 1957 (2 rezecţii de pericard cu rezultate pozitive).

Prima cimisurotomie mitrală digitală în stenoza mitrală reumatică, îndeplinită profesional şi cu succes, îi aparţine şefului catedrei de chirurgie facultativă, profesorului Anestiadi N., care a fost efectuată la 20 noiembrie 1961. Pe parcursul anilor 1961 – 1963, distinsul profesor cu elevii săi a mai efectuat cu succes încă 9 operaţii de acelaşi gen.

Acest lucru a demonstrat lumii medicale din Moldova necesitatea înfiinţării în baza Spitalului Clinic Republican a unei secţii specializate de chirurgie cardiovasculară.

La 2 februarie 1964, pe spaţiul fostei secţii de neurologie a SCR a fost deschisă Secţia chirurgie cardiovasculară cu 25 de paturi staţionare. A fost amenajată o sală de operaţie şi servicii auxiliare: cabinet de angiografie şi cateterism cardiac, un salon cu un singur pat de terapie intensivă.

În secţie se operau pacienţii cu stenoză mitrală şi aortică de origine reumatismală, pericardite constrictive, coarctaţie de aortă, canal arterial persistent, miastenii ş.a.

Din 1976 s-au implementat primele operaţii de implantare permanentă a cardiostimulatoarelor.

Pe parcursul anilor 1975 – 1979 s-au efectuat şi finalizat o serie de operaţii experimenatle pentru implementarea cît mai rapidă a operaţiilor cu circulaţie extracorporală în clinică.

Odată cu transferarea serviciului cardiovascular în noul edificiu al SCR (a.1977), chirurgia cardiacă a devenit secţie separată, formîndu-se concomitent şi o secţie de chirurgie vasculară. Şeful Secţiei chirurgia malformaţiilor cardiace dobîndite, pînă în anul 1994, a fost medicul cardiochirurg de categorie superioară Victor M. Pascariuc, care împreună cu şeful catedrei de chirurgie facultativă a ISMC, docentul Boris F. Golea, a pus bazele formării colectivului de medici şi asistente medicale, care au implementat experimental şi clinic operaţiile pe cord în condiţii de CEC. În Moldova, primele 3 operaţii pe cord deschis în condiţii de CEC au fost efectuate în ianuarie 1980 împreună cu grupul de specialişti din Institutul de Chirurgie cardiovasculară „A. N. Baculev”, or. Moscova.

Din ianuarie 2003 pînă în decembrie 2008, Secţia chirurgia malformaţiilor cardiace dobîndite a activat în cadrul Centrului Ştiinţifico-Practic de Chirurgie cardiovasculară, ulterior Centrul de Chirurgie a Inimii.

Pe parcursul anului 2009 şi primelor 6 luni ale anului 2010, Secţia chirurgia malformaţiilor cardiace dobîndite a activat în cadrul Institutului de Cardiologie.

În prezent, secţia activează în cadrul Spitalului Clinic Republican, fiind amplasată în blocul somatic la etajul 13, cu o capacitate de 30 de paturi staţionare şi un colectiv de medici şi asistente medicale de un înalt profesionalism, care efectuiază anual peste 264 de operaţii pe cord deschis în condiţii de CEC şi cca 86 operaţii pe cord închis. Se efectuiază un spectru larg de intervenţii în:

  • valvulopatiile cardiace de origine reumatică, ischemică, degenerativ-mixomatoasă, endocardita infecţioasă etc. cu substituire de valvă sau operaţii plastice reconstructive;
  • cardiopatia ischemică (By-pass aortocoronarian);
  • anevrismul cardiac:
  • tumorile cardiace;
  • anevrismul şi disecţia de aortă.

Vă urăm SĂNĂTATE!