Chirurgia malformaţiilor cardiace congenitale

Chirurgia malformaţiilor cardiace congenitale

În anul 2009 s-au împlinit 20 de ani de la înfiinţarea Secţiei chirurgia malformaţiilor cardiace congenitale. Secţia chirurgia malformaţiilor cardiace congenitale a fost organizată în anul 1989, pentru a le oferi speranţa la viaţă copiilor care necesitau operaţii la inimă. Aceste operaţii fiind unica lor şansă de supravieţuire. Primul organizator şi manager al secţiei a fost Anatol Ciubotaru, care a condus această secţie din anul 1989 pînă în anul 2002.

Secţia este amplasată la etajul 13 şi se desfăşoară pe 25 de paturi, o sală de operaţii şi 4 paturi de terapie intensivă. Din ianuarie 2003 pînă în decembrie 2008, secţia a  activat în cadrul IMSP Centrul Ştiinţifico-practic de Chirurgie Cardiovasculară, ulterior Centrul de Chirurgie a Inimii.

Pe parcursul anului 2009 şi a primelor luni ale anului 2010, Secţia chirurgia malformaţiilor cardiace congenitale a activat în cadrul IMSP Institutul de Cardiologie. În prezent secţia activează în cadrul IMSP SCR.

În ultimii 5 ani se efectuiază, în mediu pe an, 160-180 operaţii cu circulaţie extracorporeală (CEC) şi 90-100 operaţii pe inima lucrîndă. Letalitatea postoperatorie în operaţiile cu CEC în această perioadă a fost de aproximativ 6,4% şi a celor fără CEC de aprox. 2,05%. Gama de operaţii în corecţia malformaţiilor cardiace congenitale este largă şi foarte diversă şi diferă puţin de cele ce se efectuiază în clinicile de cardiochirurgie pediatrică de peste hoatre. Patologiile şi operaţiile mai frecvente dintre operaţiile închise sînt: canalul arterial permiabil, coartctaţiile de aortă, anastamoze paliative intersistemice şi cavo.pulmonare, banding de AP, tumori, etc.; ale celor cu ECE sînt: defectele septale atriale şi ventriculare, canalul atrio-ventricular, drenajul venos pulmonar aberant parţial sau total, tetralogia Fallot, stenoze aortice şi pulmonare, ventriculul unic, reconstrucţii sau protezări valvulare etc.

Una din direcţiile prioritare a fost elaborarea tehnologiei ingineriei tisulare şi aplicarea în clinică a hemogrefelor valvulare cardiace. Secţia chirurgia malformaţiilor cardiace congenitale activează pe parcursul a peste 20 de ani împreună cu Secţia chirurgia malformaţiilor cardiace dobîndite şi prin urmare, utilizează în comun aparatajul şi spaţiile din departamentul de perfuziologie, terapie intensivă şi blocul operator. Rezultatele obţinute au depins de specialiştii noştri, care au fost pregătiţi în cele mai prestigioase centre internaţionale, inclusiv în baza perteneriatelor cu clinicile de peste hotare (SUA, Franţa, Germania, Israel, Rusia, Italia, România etc.)Au fost înregistrate diverse forme de colaborare – pregătirea cadrelor, asistenţă cardiochirurgicală, schimb informaţional, stagii, simpozioane, congrese, etc.

Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi statisticii mondiale, la 1000 de nou-născuţi, malformaţiile cardiace congenitale se depistează în 1-2% cazuri (în mediu 1,5%). Anual, în RM se nasc în mediu 36-37 mii de copii la care revin 500-600 de copii cu malformaţii cardiace congenitale (MCC). De asemenea, în baza statisticii mondiale, fără operaţie în primul an de viaţă decedează 50% din totalul bolnavilor cu MCC, şi în următorii 5 ani de viaţă decedează încă 50% din cei rămaşi în viaţă. Durata maximă de viaţă la bolnavii neoperaţi diagnosticaţi cu MCC este de aprox. 35-45 de ani.

Numărul total de copii aflaţi la evidenţa cardiochirurgului cu MCC (inclusiv dobîndite), la moment constituie 1481 de copii.

În Departamentul de Chirurgie a Inimii anual se operează 10% din bolnavi, restul rămîn invalizi sau decedează. Conform criteriilor bine stabilite, vîrsta optimă pentru efectuarea operaţiilor este: de la perioada neonatală pînă la 5 ani. În cadrul Secţiei chirurgia malformaţiilor cardiace congenitale circa 50% din copiii operaţi au vîrsta între 10-18 ani, fapt de mult determinat de depistarea tardivă a copiilor cu MCC sau de îndreptarea la cardiochirurg după ani de evidenţă neargumentată la cardiologi. 

O secţie de cardiochirurgie pediatrică în activitate presupune nu doar acordarea serviciilor hoteliere, dar un bloc de operaţii separat cu terapie intensivă, laborator de angiocardiografie, rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, laborator de perfuziologie înzestrat cu mijloace tehnice moderne conform standardelor internaţionale, fără care activitatea cardiochirurgicală este imposibilă. Aceste standarde diferă absolut de cerinţele altor specialităţi chirurgicale.

Vă urăm SĂNĂTATE!