Chirurgie septică şi picior diabetic

Chirurgie septică şi picior diabetic

Secţia chirurgie septică abdominală a fost înfiinţată în iulie 1991, conform ordinului Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova nr.133K din 16.07.1991.

Drept motiv pentru crearea acestei secţii au servit rezultatele nesatisfăcătoare în tratamentul peritonitelor postoperatorii, letalitatea, la acel moment, ajungând pînă la 90%.

Fondatorii Secţiei chirurgie septică abdominală au fost profesorii universitari Pavel Bîtcă şi Vladimir Hotineanu, la iniţiativa căroror a fost iniţiat programul de perfecţionare a metodelor de diagnostic şi de tratament al complicaţiilor precoce postoperatorii survenite după intervenţii chirurgicale pe organele cavităţii peritoneale. La organizarea centrului a contribuit aministraţia SCR în frunte cu Timofei Moşneaga.

În funcţie de Şef Secţie chirurgie septică a fost numit Valeriu Bogdan, asistentă medicală superioară - Gamurari Valentina.

Secţia chirurgie septică abdominală este parte componentă a Catedrei Chirurgie nr.2, în frunte cu Şef Catedră d.h.m., profesor universitar Vladimir Hotineanu. Responsabil de lucrul curativ al secţiei este d.ş.m., conferenţiarul iniversitar Alexandru Iliadi.  Secţia este o bază clinică de pregătire a medicilor rezidenţi şi a studenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Secţia chirurgie septică abdominală asigură asistenţa chirurgicală specializată bolnavilor cu afecţiuni septice grave ale organelor cavităţii peritoneale şi ale ţesuturilor moi; prestează servicii medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi servicii medicale contra plată pacienţilor neasiguraţi. Colaboratorii secţiei asigură suportul consultativ metodic pe linia „AVIASAN” şi asistenţa medicală performantă la nivel terţiar pentru cazurile medicale complexe, ce nu pot fi realizate la nivel raional sau municipal.

Secţia chirurgie septică abdominală utilizează metode contemporane de tratament a proceselor septice intraabdominale, peritonitelor generalizate grave şi pancreonecrozelor.

În tratament sînt utilizate pe larg:

  • hemosorbţia;
  • plasmafereza;
  • iradierea sîngelui cu raze ultraviolete;
  • administrarea remediilor farmacoterapeutice intraaortal şi intraportal etc.

În cadrul Secţiei chirurgie septică abdominală, prin colaborare cu secţiile şi laboratoarele diagnostice specializate ale spitalului, sînt efectuate cercetări ştiinţifice în domeniul gokautomaat online chirurgiei septice, stărilor septice grave. Astfel, în baza rezultatelor clinice şi ştiinţifice obţinute, au fost susţinute 5 teze de doctor în medicină. În 1994, Zinaida Caragaţ susţine teza „Starea morfofuncţională a ficatului la bolnavii cu peritonită postoperatorie, trataţi prin metoda abdomenului „deschis”. Profilaxia şi tratamentul insuficienţei hepatice prin metoda infuziei intraportale” şi Victor Grădinar - teza „Anestezia cu ketamină în tratamentul deschis al peritonitelor postoperatorii”. În 1999, Alexandru Iliadi susţine teza „Diagnosticul şi corecţia sindromului de intoxicare în peritonitele postoperatorii grave” şi Ghenadie Pasecinic - teza „Antibioticoterapia raţională la bolnavii cu peritonită postoperatorie, trataţi prin metoda relaparotomiilor programate”. În 2007, Valeriu Bogdan susţine teza „Atitudinea chirurgicală asupra focarului de peritonită postoperatorie în dependenţă de localizarea lui în cavitatea peritoneală”.

În prezent, secţia este condusă de dl Ivancov Grigore şi specialiştii din secţie se bucură de gratitudinea pacienţilor care au fost ajutaţi prin servicii medicale de calitate.

Vă urăm SĂNĂTATE!