Laboratorul Management în sănătate publică

Laboratorul Management în sănătate publică – şef Laborator, Palanciuc Mihail

 

     I. Denumirea direcţiei strategice şi  denumirea proiectului:

  • Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii
  • Evaluarea eficienţei asistenţei medicale şi argumentarea   necesităţilor  reale în servicii de sănătate

 

      II. Obiectivele proiectului:

-  Studierea experienţei internaţionale în domeniul estimării şi evaluării eficienţei asistenţei  medicale,  a satisfacerii necesităţilor pacienţilor în servicii de sănătate, a evaluării   performanţelor,  a calităţii şi motivării personalului;

- Evaluarea sănătăţii populaţiei prin studierea aprofundată a incidenţei şi prevalenţei morbidităţii şi mortalităţii.

- Estimarea cost-eficienţei serviciilor de sănătate la diverse etape de acordare a asistenţei medicale;

- Evaluarea calităţii intervenţiilor şi proceselor de diagnostic şi tratament a maladiilor;

- Prioritizarea intervenţiilor în asistenţa medicală acordată populaţiei;

- Estimarea şi argumentarea necesităţilor reale ale populaţiei în servicii la diverse nivele de acordare a asistenţei medicale;

- Ajustarea cadrului naţional de operare în managementul eficienţei la cel european;                          

 - Studierea căilor de asigurare a receptibilităţii instituţiilor medicale şi descentrarea serviciilor de sănătate spre comunitate şi pacienţi;

- Elaborarea unui sistem informaţional naţional de management al eficienţei.

 

  III. Termenul executării: 2011-2014