Administraţia

Stimaţi vizitatori ai paginii noastre!

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Republican, încă de la începuturile  activităţii sale, are un scop bine determinat – de a oferi calitate în prestarea serviciilor medicale şi de a elucida orice situaţie care, pînă la momentul adresării la specialiştii din instituţia noastră, avea un caracter confuz.

Obţinerea unor rezultate performante constituie un obiectiv primordial al activităţii instituţiei, iar direcţia care ne identifică reprezintă o ascensiune în procesul nostru de transformare continuă, or, realităţile societăţii cer de la domeniul medicinei siguranţă, calitate, performanţă şi, nu în ultimul rind, speranţă într-un viitor. Anume pe aceste aspecte se bazează toate activităţile noastre, care, fiind axate pe faptul perceperii ca un ansamblu de acţiuni, realizări, oameni profesionişti, unde se acordă semnificaţie oricărei verigi din totalitatea constituită în timp, vor genera încrederea populaţiei într-un sistem sănătos de prestare a serviciilor medicale.

Valorile morale, ca un segment indispensabil al existenţei, în mod general, şi al profesiei, în particular, reprezintă baza activităţii noastre, or, credem noi, este foarte important ca medicul să fie un bun profesionist, dar şi un om bun, integru, cu verticalitate a personalităţii, care manifestă onestitate şi corectitudine în toate.

Sperăm că IMSP Spitalul Clinic Republican se va prezenta ca o instituţie pe măsura aşteptărilor Dumneavoastră, unde prevalează etica, profesionalismul, moralitatea şi performanţa perpetuă.     

Vă invităm să vizitaţi pagina noastră electronică pentru a ne cunoaşte mai bine, fiind receptivi la sugestiile şi comentariile Dumneavoastră.

Vă urăm tuturor SĂNĂTATE!