Misiuni si valori

 


Viziunea noastră

Să creăm o comunitate mai sănătoasă prin cultivarea culturii noastre de a trata, îngriji şi descoperi.

Misiunea noastră

Să recunoaştem valorile fiecărui cetăţean şi să ne orientăm spre excelenţă şi inovaţii:

Oferim îngrijire exemplară: fizică, emoţională şi spirituală pentru fiecare dintre pacienţii noştri şi familiile lor.

Ne angajăm să avem mereu grijă faţă de o comunitate mai vastă, inclusiv faţă de cei nevoiaşi şi de cei care au nevoie sporită de servicii înalt specializate, pe care le prestăm.

Construim un mediu de lucru în care fiecare persoană este apreciată, respectată şi are oportunităţi de creştere personală şi profesională.

Promovăm şi sporim performanţele în domeniul serviciilor de educaţie în sănătate.

Susţinem cultura cercetărilor exemplare în domeniul ştiinţelor medicale şi în toate activităţile noastre.

Consolidăm relaţiile noastre cu universităţile şi colegiile de medicină, alte spitale, instituţii şi comunitatea.

Demonstrăm responsabilitate socială prin utilizarea resurselor noastre. Împlicarea personalului medical—a studenţilor, voluntarilor şi partenerilor noştri comunitari în misiunea noastră, ne asigură decizia de a menţine calitatea şi tradiţiile îngrijirilor medicale de performanţă.

Valorile noastre

Reprezintă filozofia instituţiei, care direjează toate deciziile şi acţiunile noastre.

Demnitatea umană

Apreciem fiecare persoană ca pe un individ unic cu dreptul de a fi respectat şi acceptat.

Performanţa

Preţuim calitatea îngrijirilor, muncii, educaţiei şi cercetărilor.

Compasiunea

Apreciem nivelul îngrijirilor medicale deoarece fiece persoană merită pe deplin vindecarea şi bunăstarea.

Responsabilitatea socială

Apreciem valoarea integrităţii şi promovarea utilizării resurselor încredinţate pentru ameliorarea vieţii umane.

 

Comunitatea serviciilor

Apreciem o ambianţă de lucru bazată pe încredere şi armonie, menită să sporească vindecarea, colaborarea şi realizarea potenţialului uman.

Mîndria realizărilor

Preţuim la justa valoare munca, realizările şi colegii noştri şi, totodată, ne mîndrim de abilitatea de a promova o tradiţie bogată, întru speranţa în vindecare a fiecărei persoane aflate în grija noastră.

Declaraţia de Afirmare

"SALUTĂM ACCESIBILITATEA ŞI ECHITABILITATEA ÎNGRIJIRILOR MEDICALE PENTRU TOŢI!"

Recunoscînd necesităţile comunităţii pe care o serveşte, Spitalul Clinic Republican se angajează să respecte şi să protejeze dreptul pacientului la îngrijiri medicale accesibile, vaste şi sigure, la asistenţă medicală performantă pentru toţi pacienţii. Este misiunea şi tradiţia Spitalului Clinic Republican de a oferi asistenţă medicală compătimitoare într-un mediu primitor pentru persoanele de toate vîrstele, sexele, culturile, naţiunile, confesiunile religioase şi minorităţile sexuale. În acest scop aplicăm strategii ferme penru protejarea dreptului la îngrijiri medicale şi tratament sigur, accesibil şi respectuos.