Administraţia

Balica Ion s-a născut la 11 octombrie 1951, în satul Ciutuleşti, raionul Floreşti, într-o familie de slujbaşi. În anul 1968, absolveşte cu medalia de aur Şcoala medie din orăşelul Mărculeşti, raionul Floreşti.

În perioada anilor 1968-1974 studiază la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, pe care îl absolveşte în 1974 cu Diplomă de menţiune. După finisarea internaturii în chirurgie, activează ca medic în unităţile militare ale Armatei Sovietice, între anii 1975-1977.

Din 1977 pînă în prezent îşi desfăşoară activitatea în secţia Chirurgie toracică a IMSP Spitalul Clinic Republican, în 1998 fiind numit în funcţia de şef al aceleiaşi secţii.

La 26 octombrie 2015 este numit în funcţia de Vicedirector medical al IMSP SCR, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii cu nr. 145 P§1 din 26.10.2015.

Specializare -  or. Leningrad, Federaţia Rusă.

Perfecţionări tematice – or. Moscova, or. Leningrad, Federaţia Rusă.

TITLURI ŞTIINŢIFICE

Teza de doctor în medicină“Particularităţile clinice ale complicaţiilor pulmonare metastatice şi modalităţile de ameliorare a rezultatelor tratamentului în septicopiemiile chirurgicale”, 22 noiembrie 1995

Teza de doctor habilitat în medicină“Sepsisul chirurgical. Actualităţi etiopatogenetice şi modalităţi de ameliorare a rezultatelor tratamentului”, 23 aprilie 2008

Conferenţiar universitar

DECORAŢII

Medalia "Meritul civic" – decorat în anul 2006.

PUBLICAŢII

Peste 100 de lucrări în revistele de specialitate internaţionale, din Republica Moldova, România, Rusia, printre care se numără:

  • articole de sinteză;
  • articole în ediţii de profil naţionale, internaţionale;
  • lucrări metodico-didactice;
  • 3 inovaţii.