Posturi vacante


Angajarea prin concurs a personalului medical

ORDIN Nr. 139 din 15.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății
Funcţii vacante Data limită de depunere
a documentelor
Lista persoanelor
admiși la interviu
Data
interviului
Rezultatele
concursul
Șef serviciu sisteme automatizate, control și măsurare 1 februarie 2019      
Asistenți medicali 2 ianuarie 2019      
Farmacist laborant - 2 2 ianuarie 2019      
Farmacist - 1 2 ianuarie 2019      
Medic statician - 1 2 ianuarie 2019      
Felcer laborant in Secția morfapatologie - 3 2 ianuarie 2019      
Medic de laborator (microbiolog) - 1 2 ianuarie 2019      
Medic oftalmolog - 2 (inclusiv 1 unitate pe perioadă determinată) 2 ianuarie 2019      
Medic reumatolog - 1 unitate 
(contract pe perioadă determinată)
2 ianuarie 2019      
Medic endoscopist - 1 2 ianuarie 2019      
Medic perfuziolog - 2 2 ianuarie 2019      
Medic dietician - 1 2 ianuarie 2019      
Medic anesteziolog-reanimatolog
1 unitate
(perioadă determinată)
05 noiembrie 2018 Draghici Mihail
Punga Elena-Ilona

09.11.2018, ora 12.00
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 29,
Sala de conferințe nr.2

Draghici Mihail
Șef secție urologie 03 septembrie 2018 Andrei Gălescu 07.09.2018 Andrei Gălescu
Șef secție reabilitare și recuperare 24 septembrie 2018 Inga Cușnir 27.09.2018  
Medic auditor medical 03 septembrie 2018 Ecaterina
Carnavag
07.09.2018 Ecaterina
​Carnavag 
Medic anestiziolog-reanimatolog  03 septembrie 2018 Oleg Botnaruc,
Andrei Ciocîrlan
10.09.2018 Oleg Botnaruc,
Andrei Ciocîrlan
Șef Secție anesteziologie - 1 27 iunie 2018 Iana Cotorcea,
Andrei Badan
28.06.2018,
ora 10:00
Iana Cotorcea
Șef secție chirurgie
hepatobiliopancreatică - 1
27 iunie 2018 Anatol Cazac 28.06.2018,
ora 10:30
Anatol Cazac
Medic epidemiolog - 1  1 iunie 2018 Ion Vlas 04/06/2018 Ion Vlas
Medic endoscopist - 1 1 iunie 2018 Valerii Țiganu 04/06/2018 Valerii Țiganu

Funcții vacante

Funcţii vacante Număr unități
Specialist în achiziții publice 1
Hamal în farmacie 1
Șef serviciu electrotehnic 1
Contabil 4
Magazioner în depozit (în zi) 1
Casieri 4
Specialist s. protocol comunicare și secretariat 1
Bucătar 2
Bucătar auxiliar 4

Brancardieri

10
Infirmieri 5

* Interviurile vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău str. N. Testemițanu 29, sala de conferințe nr. 2.

** Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării rezultatului selecției dosarelor sau în cazul nepromovării concursului, la sediul IMSP SCR str. Testemițanu, 29, în biroul secției resurse umane incepînd cu ora 8⁰⁰ pînă la 17⁰⁰, pauza 12⁰⁰- 13⁰⁰.


Arhiva posturi vacante.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Felcer laborant în Secția morfopatologie - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Aptitudini şi abilităţi: capacitati de coordonare, spirit de observatie si analiza, tact si atentie in munca cu oamenii, adaptabilitate, rezistenta la efort si stress, tendinta spre dezvoltare profesionala continua, reactie rapida la diferite situatii profesionale, organizare si coordonare a activitatilor, primirea rapida a deciziilor competenta profesionala, orientare catre performanta si rezultate, atat individuale cat si la nivel de echipa.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • titular a unei diplome de studii medii speciale, eliberate conform legislaţiei Republicii,
 • experienţă de lucru în domeniu
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Perfecționări curente în domeniul de specialitate (preferențial)
 • cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • cunoașterea limbii ruse (preferențial)
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Preia materialele provenite de pe secții, urmărind corectitudinea datelor de pe biletinele de analiză cât și de pe recipient
 • Verifică sau execută dacă este cazul, fixarea pieselor histopatologice primite,
 • Pregătește instrumentarul și materialele necesare prelevării pieselor
 • Participă la prelevarea pieselor histopatologice provenite de la pacienți cât și de la alte necropsii,
 • Realizează fixarea materialului prelevat
 • Realizează dezhidratarea pieselor prelevate, precum și schimbarea reactivilor urmărind realizarea unei dezhidratări corespunzătoare,
 • Efectuează degresarea în xelen a peselor prelevate,
 • Efectuează includerea în parafină a pieselor, secționarea la microtom a blocurilor rezultate, precum și colorarea și montarea secțiunilor obținute,
 • Prepară reactivii și coloranții necesari, verificând în permanent starea acestora și schimarea lor când aceștia își pierd proprietățile chimice,
 • Înregistrează și întocmește buletinul histopatologic,
 • Dacă este nevoie participă împreună cu medical și autopsierul în sala de necropsii,
 • Depozitează lamele în histotecă,caută lamele în histotecă la solicitarea medicului, pune la loc blocurile de lame în histotecă care au fost returnate de la pacienți
 • Clasează și arhivează buletinele histopatologice,
 • Respectarea termenilor de analize şi prezentare a rezultatelor;
 • Supraveghează și aplică corect procedura pentru Gestionarea deșeurilor
 • Supravegherea lucrului infirmierelor.
 • Respectarea disciplinei de muncă, regimului antiepidemic, securităţii muncii.
 • Cunoasterea calculatorului (nivel mediu sau avansat).
 • Alte sarcini și responsabilități specificate în atribuțiile de funcție.

Programul de lucru​:

 • Programul zilnic de lucru – 6 ore- zilnic – 32 de ore saptaminal

Bibliografie de referință:

 • cunoaşterea Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legii Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, ordinului Ministerului Sănătăţii al RM nr. 235 din 09.06.2008 “Despre implementarea în practica medicală a Standardelor de diagnostic şi tratament”, Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, Standardului de ramură 42.21.2-85 “Sterilizarea şi dezinfectarea articolelor medicale. Metode, mijloace, regimuri, Codului de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic aprobat prin GH nr. 192 din data 24/03/2017

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic de laborator (microbiolog) - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Efectuarea investigaţiilor de laborator, conform indicaţiilor clar formulate, determinând volumul şi metoda raţională de investigaţii;
 • Consultarea medicilor de alte specialităţi în problemele diagnosticului de laborator.
 • Informarea medicului curant, epidemiologului, administraţiei despre izolarea microflorei patogene.
 • Identificarea microorganismele prin metodele clasice (teste biochimice) si metode moderne – spectrometria de masa pentru culturi monomicrobiene
 • Efectuarea antibiograma prin metoda clasica si automata
 • Testarea si raportarea tipurilor de rezistenta bacteriana la antibiotice si identificarea de concentratii minime inhibitorii (CMI) pentru antibioticele testate
 • Cultivarea si testarea diferitelor specii de fungi si dermatofiti cu realizarea antifungigramei pentru un diagnostic micologic complet
 • Prelucrarea probelelor de hemoculturi aerobe si anaerobe pe recipiente specifice pediatrice si de adulti cu incubare automata pe sistem BACTEC cu raportare de rezultat intermediar la 72 de ore si rezultat final la 7 zile. Efectuam subculturi aerobe si anaerobe pentru o identificare completa a microorganismelor implicate in infectiile sistemice
 • Efectuarea cercetarilor bacteriologice în vederea diagnosticului corect a maladiilor bacteriene, depistării germinilor patogeni în materialul patologic
 • Observarea, monitorizarea şi identificarea microorganismelor;
 • Urmărirea de microorganisme intr-o gama de medii;
 • Monitorizarea şi evaluarea probelor de la o gamă largă de surse;
 • Folosirea corectă și argumentată a metodelor de identificare, inclusiv tehnici moleculare, la probele de testare;
 • Planificarea și implimentarea metodelor de a preveni răspândirea bolilor;
 • Cunoașterea software de specialitate pentru a realiza cercetarea; gestionarea şi supravegherea activităţii de laborator.

Competență practică în:

 • Investigatii sanitato-bacteriologice.
 • Investigatii bacteriologice a biosubstratelor (urina, frotiu din plagi, faringe, nas, urechi, ochi, sputa).
 • Sange la sterilitate.
 • Dizbioza vaginala.
 • Investigatii bacteriologice la ciuperci.
 • Investigarea bacteriologică a eliminărilor biologice la flora patogenă
 • Procesarea produselor pentru culturi microbiene: uroculturi, coproculturi, hemoculturi, exudate, lichid din punctii, LCR, secretii din diverse zone
 • Utilizarea mediilor de cultura preturnate avand calitati biochimice si de pH controlate si certificate de producator

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, sau în servicii cu 24 ore conform programului de muncă stabilit.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic oftalmolog - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital în secția oftlamologie
 • Participarea în echipa operatorie la intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi sub îngrijirea lui, potrivit indicatiilor si programului stabilit de seful sectiei;
 • Este responsabil de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în fişa de observaţie a bolnavului;
 • Examinarea zilnică a bolnavilor şi fixarea în fişa de observaţie despre evoluţia stării sănătăţii, explorările de laborator, alimentaţia şi tratamentul indicat, la externare întocmeşte epicriza;
 • Controleaza si raspunde de intreaga activitate de ingrijire a bolnavilor desfasurata de personalul mediu si auxiliar sanitar cu care lucreaza;
 • Răspunde prompt la toate solicitarile de urgenta si la consultatiile din aceeasi sectie si altesectii si colaboreaza cu toti medicii din sectiile si laboratoarele din spital, in interesul unei cat mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor;
 • Alte responsabilități specificate în atribuțiile de funcție, care le execută în limita competenței sale.

Competențe profesionale

 • Stabilirea diagnosticului şi tratamentul pacienţilor cu afecțiuni oftalmologice (prelucrarea plăgilor penetrante a globului ocular, plagile anexe globului ocular)
 • Acordarea asistenței medicale de urgență în caz de combustii, corpi străini intraoculari.
 • Cunoaște și implimentează tehnici de diagnostic și investigații:
  • biomicroscopia,
  • oftalmoscopia,
  • examenul fundului de ochi,
  • examinarea în coerență optică,
  • perimetria computerizata,
  • biometria ABSC,
  • USG,
  • calcul de artefac, etc.
 • Efecuarea intervențiilor chirurgicale ale afecțiunilor globului ocular și a anexelor la indicații urgente.

Programul zilnic de lucru​:

 • în servicii cu 24 ore conform programului de muncă stabilit.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic reumatolog - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital în secția reumatologie
 • Examinarea zilnică a bolnavilor şi fixarea în fişa de observaţie despre evoluţia stării sănătăţii, explorările de laborator, alimentaţia şi tratamentul indicat, la externare întocmeşte epicriza;
 • Controleaza si raspunde de intreaga activitate de ingrijire a bolnavilor desfasurata de personalul mediu si auxiliar sanitar cu care lucreaza;
 • Răspunde prompt la toate solicitarile de urgenta si la consultatiile din aceeasi sectie si altesectii si colaboreaza cu toti medicii din sectiile si laboratoarele din spital, in interesul unei cat mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor;
 • Alte responsabilități specificate în atribuțiile de funcție, care le execută în limita competenței sale.

Competențe profesionale

 • Stabilirea diagnosticului şi tratamentul pacienţilor cu afecțiuni reumatice;
 • Efectuarea de punctii/infiltratii articulare la necesitate cu extragere a lichidului sinovial;
 • Administrarea intra-articular și peri-articular a preparatelor;
 • Efectuarea blocadelor para-vertebrale;
 • Posedarea metodei testelor de determinare a insuficienței funcției articulare.

Programul zilnic de lucru​:

 • în servicii cu 24 ore conform programului de muncă stabilit.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic endoscopist - 1

Perioada de aplicare: 21 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Efectuarea investigaţiilor endoscopice, conform indicaţiilor clar formulate, determinînd volumul şi metoda raţională de investigaţii;
 • Asigura implementarea si dezvoltarea tehnicilor de interventie minim invaziva realizate endoscopic, interventii ce reprezinta o alternativa eficienta din punct de vedere medical si economic.
 • Competență practică în interventiile endoscopice:
  • Interventii endoscopice in patologia digestiva superioara si inferioara;
  • Interventii endoscopice in patologia biliara;
  • Interventii endoscopice in patologia pancreatica;
  • Fibroesofagogastroduodenoscopia;
  • Fibrocolonoscopia;
  • Rectocolonoscopia
  • Ecocardiografia
  • Dopplerografie
    
 • Descifrarea examenului endoscopic al pacienţilor cu patologie suspectată și discutarea cazurilor complicate de diagnostic, întroducerea metodilor noi de investigații.
 • Întocmirea obligatorie şi detaliată a protocoalelor investigaţiilor şi înregistrarea lor în fişa de ambulator cu formularea concliziei, inclusiv şi cea preliminară, pentru concretizarea diagnosticului final.
 • Realizeaza manopere de investigatie medicala si terapeutice (interventionale).

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții, sau în servicii cu 24 ore conform programului de muncă stabilit.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, ordinul MS nr.331 din 22.08.2007 „Cu privire la serviciul anesteziologie - reanimatologie”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative specifice.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic perfuziolog - 2

Perioada de aplicare: 21 mai - 31 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Protecţie fiziologică a miocardului în operaţiile cu circulaţie extracorporală;
 • Organizarea şi asigurarea operatiilor cu circulatie extracorporala, ECMO, hemofiltratre, cellsaver, vizînd aprecierea corectă a investigaţiilor paraclinice şi selectarea celor mai efective metode de investigaţii şi tratament;
 • Asigura efectuarea circulatiei extracorporale in timpul interventiilor chirurgicale pe cord deschis si vase magistrale, cu mentinerea fluxului sanguin sistemic , oxigenarea si ventilarea pacientului, reglarea temperaturii;
 • Abilitatea de a lua masuri cu caracter planic si urgent in caz de situatii ce pun in pericol viata si sanatatea a pacientului in timpul CEC;
 • Planificarea si prognozarea utilizarii rationale a consumabililor medicale si medicamentelor pacientilor;
 • Efectuarea calculilor si parametrilor CEC (debit perfuzional,BSA), selectarea marimii canulelor, diametrul tuburilor;
 • Selectarea si realizarea tehnica a protecției miocardului adecvate;
 • Realizarea reinfuziei concentratului eritrocitar (lucrul cu cell saver);
 • Implementeaza utilizarea sângelui autolog şi autotransfuziilor în practica medicală.

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, ordinul MS nr.331 din 22.08.2007 „Cu privire la serviciul anesteziologie - reanimatologie”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative specifice.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 01 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic dietician - 1

Perioada de aplicare: 21 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Conduce, coordonează, organizează si supraveghează prepararea regimurilor alimentare profilactice si terapeutice, pentru pacienţii spitalizaţi;
 • Controlează aplicarea si respectarea normelor de igiena la recepţia, depozitarea, prelucrarea si distribuirea alimentelor;
 • Alcătuieşte regimul alimentar in funcţie de:
 1. indicaţia medicului;
 2. indicaţiile dietetice specifice fiecărei afecţiuni
 3. indicatațiile dietetice specifice fiecărei unități in parte 
 4. sau posibilități materiale / financiare
 5. numărul de porţii
 • Centralizează zilnic regimurile dietetice  prescrise pacienţilor, întocmeşte zilnic reţetarul;
 • Verifică zilnic: dieta prescrisă, orarul de masă, calitatea alimentelor şi cantitățile calculate, numărului de porţii solicitate, normelor de igienă la servire, circuitului felurilor de mâncare;
 • Calculează prin sondaj valoarea raţiei alimentare;
 • Întocmeşte zilnic centralizatorul de porţii, regimuri si suplimente pentru secţii si urmăreşte ridicarea mesei sub  semnătura reprezentanţilor acestora;
 • Asista la recepţia alimentelor primite de la furnizori si evaluează calitatea acestora  in funcţie de cerinţele caietului de sarcini si a contractelor încheiate;
 • Are dreptul de a  refuza de la furnizori  orice aliment  care nu îndeplineşte cerinţele organoleptice, de transport, igienico–sanitare;
 • Controlează modul de respectare a normelor de igiena privind transportul alimentelor;
 • Participa la efectuarea licitaţiilor in vederea achiziţiilor de alimente;
 • Întocmeşte documente de aprovizionare ritmica a Blocului Alimentar cu alimente pentru asigurarea continuităţii regimurilor igienico–dietetice;
 • Evaluează calitatea si cantitatea stocurilor de alimente existente (valabilitate, proprietăți organoleptice);
 • Alte sarcini și responsabilități specifice atribuțiilor de funcție.

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Legea nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor, Legea nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare, Legea Nr. 113 din 18.05.2012 “Cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale privind siguranţa alimentelor “ Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative specifice.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 01 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic anesteziolog-reanimatolog - 35

Perioada de aplicare: 21 mai - 31 iunie 2018

 • Scopul funcţiei: prestarea serviciilor medicale de profil în conformitate cu cerinţele  contractului de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate al instituţiei.

Cerințe generale

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru;
 • titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern, nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege;
 • experienţă de lucru în domeniu cel puțin 4 ani;
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial);
 • grad științific (preferențial);
 • cunoașterea limbilor româna, rusă (scris, vorbit);
 • cunoașterea unei limbi străine (preferențial);
 • cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea data;
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu;
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Asigură îngrijirea perioperatorie a pacienţilor chirurgicali (examen preanestezic și pregătirea preoperatorie specifică, administrarea anesteziei şi terapia intensivă intraoperatorie, urmărirea postanestezică) în conformitate cu protocoalele recomandate de ghiduri şi adoptate;
 • Completează fişa de anestezie, care trebuie să cuprindă toate datele îngrijirii perioperatorii inclusiv consumul de medicamente şi material;
 • Consemneaza in foaia de observatie si in fisa de anestezie, riscul operator si anestezic;
 • Monitorizarea permanenta a pacientilor, supervizarea administerării tratamentelor prescrise;
 • Supravegherea și tratamentului postoperator/postanestezic al pacienților cu evoluţie normală, dar cu anumite riscuri de agravare;
 • Îngrijirea pacienților care necesită supaveghere continuă pentru riscul de dezechilibru al funcțiilor vitale;
 • Completarea si actualizarea permanenta a fisei de observatie privind starea de sanatate a pacientilor;
 • Informarea pacientilor despre modul de utilizare al medicamentelor si despre potentialele lor riscuri sau efecte adverse;
 • Asigura si raspunde de calitatea anesteziilor pe care le efectueaza, cat si de supravegherea anesteziilor aplicate intraoperator;
 • Efectueaza garzi pentru a asigura ingrijirea permanenta a pacientilor potrivit graficului de munca stabilit;
 • Alte sarcini și responsabilități specifice atribuțiilor de funcție.

Responsabilitati ale postului:

 • Raspunde pentru corectitudinea diagnosticului si pentru calitatea tratamentului prescris;
 • Este responsabil pentru calitatea serviciilor medicale oferite pacientilor;
 • Programul zilnic de lucru – în servicii cu 24 ore conform programului de muncă stabilit;

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, ordinul MS nr.331 din 22.08.2007 „Cu privire la serviciul anesteziologie - reanimatologie”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative specifice.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 01 iunie 2018.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante:

I. Brancardier - 10

 • Transporă pacienții din/in secții/bloc operator;
 • Participă la ridicarea, poziționarea pacientului;
 • Asigură întreţinerea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport şi a tărgilor, şi cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire;
 • Împreună cu sora economă participă la transportarea echipamentului chirurgical (câmpuri chirurgicale, halate, costume chirurgicale) utilizate la operații şi predarea lor la spălătorie în saci speciali marcaţi;
 • Participă la colectarea și transportarea pe circuitul stabilit a rezidurilor solide din blocul de operaţii în saci speciali marcaţi la autoclavul pentru neutralizarea deșeurilor medicale periculoase, și celor menagere la rampa de gunoi;
 • Împreună cu a/medicală  superioară ajută la transportarea de la farmacie în secție a medicamentelor, produselor parafarmaceutice şi soluţiilor dezinfectante;
 • Alte atribuții specifice funcției.

II. Infirmieri – 5

 • Efectuarea curăţeniei curente şi generale a saloanelor şi încăperilor ataşate;
 • Pregătirea patului pentru internarea bolnavilor şi schimbarea periodică a lenjeriei;
 • Efectuiarea igienei individuale a bolnavilor împreună cu asistenta medicală;
 • Igienizarea saloanelor pacienţilor şi acordarea îngrijirilor de igienă bolnavilor spitalizaţi, la necesitate – le acordă ajutor; 
 • Întreţinerea igienei paturilor şi curăţeniei noptierelor din saloane;
 • Schimbarea lenjeriei de pat şi transportarea în saci speciali marcaţi pentru prelucrare;
 • Primirea şi evidenţa bunurilor din secţie prin registrul de primire-predare cu semnătura personală;
 • Transportarea ploştilor, urinarelor şi dejectelor bolnavilor, vidarea, spălarea şi dezinfectarea;
 • Alte atribuții specifice funcției.

Programul zilnic de lucru – 7 ore, săptamânal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcție vacante
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță funcție vacantă:

Specialist în achiziții publice - 1

Cerințele postului:

 • studii superioare, juridice sau economice;
 • cunoașterea limbii engleze (preferențial), cunoașterea limbii ruse nivel avansat;
 • experiență în domeniul  achizițiilor publice;
 • Cunostinte foarte bune privind legislatia si normele de aplicare in vigoare referitoare la achizitiile publice
 • Cunostinte privind utilizarea Sistemului Informațional de Achizitii Publice (SIARSAP);
 •  Persoana organizata si foarte atenta la detalii capabila sa gestioneze proiectele din punct de vedere al rezultatelor si termenelor impuse;
 • Abilitati de comunicare si capacitatea de utilizare a limbajului de specialitate;
 • abilități de analiză și sinteză
 • Persoana responsabila, orientata spre rezultat, capabila sa lucreze in conditii de stres (termene limita).
 • cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului ( microsoft word, EXCEL);
 • capacități bune de organizarea și prioritizarea sarcinilor;
 • implicare și spirit de inițiativă.

Responsabilităţi:

 • consultanță generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice în vigoare;
 • întocmirea documentației de atribuire (anunț de participare, fișa de date a achiziției, caiet de sarcini, model de contract) și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
 • urmăreşte respectarea principiilor şi procedurilor legale pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 • asigură încheierea contractelor de achiziție publică aferente procedurilor organizate;
 • întocmirea corectă a dosarului achiziției publice și completarea acestuia cu documentele aflate în legatură cu achiziția publică efectuată;
 • asigură transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor abilitaţi a informaţilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • asigură confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a ofertantului;
 • asigură corespondența referitoare la procedurile de achiziție

Cunoștințe în domeniu

 1. Legea  nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 667, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1420 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi;
 6. Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218-XVI  din  24.10.2008;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 665, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 668, 27 mai 2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere; 
 9. Hotărârea Guvernului nr. 669 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări
 10. Hotărârea Guvernului nr. 666 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

Candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 1 iunie 2018.