Posturi vacante


Angajarea prin concurs a personalului medical

ORDIN Nr. 139 din 15.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății
Funcţii vacante Data limită de depunere
a documentelor
Lista persoanelor
admiși la interviu
Data
interviului
Rezultatele
concursul
Șef serviciu sisteme automatizate, control și măsurare 1 februarie 2019      
Asistenți medicali 2 ianuarie 2019      
Farmacist laborant - 2 2 ianuarie 2019      
Farmacist - 1 2 ianuarie 2019      
Medic statician - 1 2 ianuarie 2019      
Felcer laborant in Secția morfapatologie - 3 2 ianuarie 2019      
Medic de laborator (microbiolog) - 1 2 ianuarie 2019      
Medic oftalmolog - 2 (inclusiv 1 unitate pe perioadă determinată) 2 ianuarie 2019      
Medic reumatolog - 1 unitate 
(contract pe perioadă determinată)
2 ianuarie 2019      
Medic endoscopist - 1 2 ianuarie 2019      
Medic perfuziolog - 2 2 ianuarie 2019      
Medic dietician - 1 2 ianuarie 2019      
Medic anesteziolog-reanimatolog
1 unitate
(perioadă determinată)
05 noiembrie 2018 Draghici Mihail
Punga Elena-Ilona

09.11.2018, ora 12.00
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 29,
Sala de conferințe nr.2

Draghici Mihail
Șef secție urologie 03 septembrie 2018 Andrei Gălescu 07.09.2018 Andrei Gălescu
Șef secție reabilitare și recuperare 24 septembrie 2018 Inga Cușnir 27.09.2018  
Medic auditor medical 03 septembrie 2018 Ecaterina
Carnavag
07.09.2018 Ecaterina
​Carnavag 
Medic anestiziolog-reanimatolog  03 septembrie 2018 Oleg Botnaruc,
Andrei Ciocîrlan
10.09.2018 Oleg Botnaruc,
Andrei Ciocîrlan
Șef Secție anesteziologie - 1 27 iunie 2018 Iana Cotorcea,
Andrei Badan
28.06.2018,
ora 10:00
Iana Cotorcea
Șef secție chirurgie
hepatobiliopancreatică - 1
27 iunie 2018 Anatol Cazac 28.06.2018,
ora 10:30
Anatol Cazac
Medic epidemiolog - 1  1 iunie 2018 Ion Vlas 04/06/2018 Ion Vlas
Medic endoscopist - 1 1 iunie 2018 Valerii Țiganu 04/06/2018 Valerii Țiganu

Funcții vacante

Funcţii vacante Număr unități
Specialist în achiziții publice 1
Hamal în farmacie 1
Șef serviciu electrotehnic 1
Contabil 4
Magazioner în depozit (în zi) 1
Casieri 4
Specialist s. protocol comunicare și secretariat 1
Bucătar 2
Bucătar auxiliar 4

Brancardieri

10
Infirmieri 5

* Interviurile vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău str. N. Testemițanu 29, sala de conferințe nr. 2.

** Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării rezultatului selecției dosarelor sau în cazul nepromovării concursului, la sediul IMSP SCR str. Testemițanu, 29, în biroul secției resurse umane incepînd cu ora 8⁰⁰ pînă la 17⁰⁰, pauza 12⁰⁰- 13⁰⁰.


Arhiva posturi vacante.

ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcție vacante
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță funcție vacantă:

I. Specialist s. protocol comunicare și secretariat (anticamera directorului) - 1

Cerințele postului:

 • studii superioare;
 • cunoașterea limbii engleze la nivel avansat, cunoașterea limbii germane, franceza (preferențial), cunoașterea limbii ruse nivel avansat;
 • experiență în activitatea de secretariat;
 • abilități de analiză și sinteză;
 • acuratețe, orientare către obținerea rezultatelor; spirit de echipă, dinamism;
 • cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului (inclusiv prezintă viteză de tapare a documentelor);
 • meticulozitate, acuratețe și atenție la detalii;
 • rezistență la stres;
 • capacități bune de organizarea și prioritizarea sarcinilor;
 • implicare și spirit de inițiativă.

Responsabilități:

 • preluare apeluri telefonice;
 • preluare și distribuire corespondență;
 • protocol;
 • întocmire baza de date (contacte și adrese furnizori și colaboratori)

Cunoștințe în domeniu

 • Legea nr.190- XIII din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”, Hotărîrea Guvernului nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi instrucţiunii–tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice ale RM, Legea nr. 982-XIV din 11/05/2000 „privind accesul la informație” Hotărîrea Guvernului nr.208 din 31/03/1995 “privind aprobarea Instrucțiunilor privind ținereaa lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Republicii Moldova”

Candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 1 iunie 2018.

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE ȘEF FARMACIE:

 • Candidatul desemnat pentru ocuparea funcției vacante de șef farmacie: Valerii Gușcin;

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE MEDIC ANESTEZIOLOG-REANIMATOLOG:

 • Candidatul desemnat pentru ocuparea funcției vacante de medic anesteziolog-reanmatolog: Ana Guzun.

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
ȘEF SECȚIE CHIRURGIE VASCULARĂ
CU CABINET CHIRURGIE ENDOVASCULARĂ

Candidatul desemnat pentru ocuparea funcției vacante de șef secție chirurgie vasculară cu cabinet chirurgie endovasculară:

 • Aurel Țurcan – 341,0