Vaporizarea bipolară cu plasmă – procedură ce se efectuează doar în IMSP SCR!

26.12.16

Actualmente tratamentul Hiperplaziei Benigne de Prostată rămâne una din problemele de importanţă majoră în endourologie având multiple opţiuni terapeutice. Totodată variantele de tratament a Hiperplaziei Benigne de Prostată (HBP) prezintă interes sporit şi în special din motivul creşterii în ultimii ani a numărului de pacienţi vârstnici și senili cu HBP și asociat cu patologii concomitente diverse.

Incidența HBP creşte cu vârsta de la 20% bărbaţi la 40 ani până la 90% bărbați la 80 ani. Luând în consideraţie vârsta și starea pacienţilor, ar fi ideală o modalitate de tratament minimal invazivă, cu o rata de complicaţii minoră şi o perioadă de reconvalescenţă de durată scurtă.

Cu scopul reducerii numărului de complicaţiile chirurgiei endoscopice monopolare, îmbunătăţirii rezultatelor tratamentului Hiperplaziei Prostatice Benigne şi extinderii indicaţiilor pentru tratamentul chirurgical al pacienţilor complicaţi somatic, din 2015 în clinica de Urologie a IMSP Spitalul Clinic Republican s-a implimentat o direcţie nouă în endourologie –vaporizarea bipolară cu plasmă (cunoscută în comunitatea urologică ca vaporizarea bipolară continuă cu plasmă, plasma-vaporizare prostatică, vaporizarea kinetoplasmatică - PKVP sau rezecţia şi vaporizarea plasmakinetică). Avansarea noilor tehnologii ne permite implimentarea metodelor endourologice în practică cotidiană şi aprecierea comparativă a avantajelor față de metodele clasice.

Această metodă presupune utilizarea în calitate de lichid de irigare a soluţiilor saline, dar şi lipsa pasajului curentului prin corpul pacientului datorită plasării a doi electrozi în instrumentul propriu-zis, spre deosebire de rezecţia monopolară standard în care electrodul pasiv se află pe membrul inferior al pacientului.

Esenţa metodei constă în rezecţie, vaporizare şi coagulare bipolare datorită acţiunii coroanei de plasmă cu ionizare înaltă asupra ţesutului, al cărei efect este distrugerea legăturilor moleculare în celule. Instrumentul reprezintă un rezectoscop cu spălare continuă, care asigură o presiune mică a lichidului de irigare (de tip Iglesias), utilizînd un sistem optic (30°), dotat cu anse pentru rezecţie bipolară de unică folosinţă sau vaportrozi pentru vaporizarea plasmakinetică a ţesutului prostatei, cuplate cu generatorul plasmakinetic prin intermediul elementului de lucru pasiv sau activ şi cablul de transmisiune a energiei de frecvenţă înaltă.

 

Recent, doctorii din SCR au recurs din nou la această tehnologie, operând un bărbat de 74 de ani, diagnosticat cu Hiperplazia Benignă de Prostată (BPH) gr.III. Ei au efectuat Rezecția Transuretrală Bipolară a Prostatei (TURB P) complectată cu Vaporizarea plasmakinetică PVP (sau vaporizarea bipolară continuă cu plasmă – PKVP). Actul a fost destul de dificil pentru medic si destul de ușor suportat de pacient. Pentru efectuarea cu success a acestei intervenţii chirurgicale, este necesară o experiență bogată a medicului în endourologie, mânuirea echipamentului bipolar foarte costisitor, cunoştinţe profunde a anatomiei endoscopice a aparatului urinar inferior care diferă esențial de anatomia clasică, cunoașterea unor compartimente a  biofizicei, aplicarea si utilizarea în medicină a curentului electric s.a.

Din punct de vedere tehnic, la baza VBP stă capacitatea generatorului electrochirurgical bipolar BOWA ARC-400 de a produce o coroană de plasmă pe suprafața sferică a electrodului, tip "step-shaped". Puterea generatorului poate fi adaptată la caracteristicile și consistența țesuturilor, oferind astfel flexibilitate tehnică suplimentară chirurgului: 320 W pentru țesut fibros, 280-290 W pentru țesut mediu HBP, 240 W pentru restul fragmentelor HBP de dimensiuni mici în apropiere de capsulă sau apex și 120-140 W pentru coagulare.

Unul dintre cele mai importante avantaje tehnice ale acestei metode o constituie vizualizarea deosebit de clară a caracteristicilor macroscopice a țesutului de adenoma de prostată. Vaporizarea cu plasma nu produce combustii semnificative de coagulare şi nici nu lasă urme de arsură sau neregularități pe suprafața capsulei prostatice.

Vizualizarea endoscopică pe tot parcursul intervenției este de o calitate înaltă datorită proceselor de vaporizare şi rezecţiei concomitente cu hemoragii puţine sau absente. Ca rezultat în timpul este ușor de identificat capsula prostatică şi de prevenit perforațiile capsulare şi deschiderea sinusurilor venoase, reducând riscurile de hemoragii asociate.

Prima operatie de acest tip s-a efectuat exact un an în urmă în IMSP SCR. Până acum au fost realizate peste 120 de intervenții de acest gen.