Contacte

ADRESA NOASTRĂ:

or. Chişinău, MD2025, str. N. Testemiţanu, 29

  • AGENDA TELEFONICĂ
  • Internare : 022-72-83-14, 022-72-83-69
  • Registratura (S. consultativ-policlinica): +373 22 72 83 11
  • Anticamera: +373 22 72 85 85; +373 22 40 36 00
  • Cancelaria: 022-40-34-85, fax 022-72-90-33
  • E-mail: scr@ms.md
  • Ofiţer de presă: 07 95 81 218, 07 92 41 559                                       presa.imspscr@gmail.com

TRANSPORT

Maxi-taxi: 112, 125, 189, 190, 191
Autobuz: Nr. 9