Transparență

Prin Ordinul Nr. 131 din 11 august 2022, dna Demian Nalea, jurisconsult, a fost desemnată persoana responsabila cu protecția datelor cu caracter personal in cadrul instituției IMSP SCR Timofei Moșneaga. Date de contact: tel. 022-403-585 sau datepersonale@scr.md


Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” în anul 2021 

DECLARAȚIE DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul medical IMSP SCR ”Timofei Moșneaga” 


Deplasări de serviciu în străinătate:

În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, precum și structurile organizaționale din sfera lor de competență sînt obligate să asigure publicarea pe pagina web oficială a informației privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul acestora. (Decizia nr.94/2019)