Transparență

Proiectul De Eficiență Energetică în Moldova (PEEM/MEEP).Lista De Verificare Pmms Specific Pentru Spttalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”


Declarația de răspundere managerială din 14.02.2024


Declarație de răspundere managerială din 07.02.2023


Anunț privind posibilitatea participării în cadrul grupurilor de lucru privind achizițiile publice a reprezentanților societății civile


Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul IMSP Spitalul Clinic Republican în anul 2023


Regulamentul intern al IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”


Informație privind donațiile parvenite pentru IMSP SCR ”Timofei Moșneaga” pentru anul 2022


Informația privind deplasăriel de serviciu efectuate în străinătate de către personalul IMSP SCR ”Timofei Moșneaga” în anul 2022


Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2022-2025 al IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”


Prin Ordinul Nr. 131 din 11 august 2022, dna Demian Nalea, jurisconsult, a fost desemnată persoana responsabila cu protecția datelor cu caracter personal in cadrul instituției IMSP SCR Timofei Moșneaga. Date de contact: tel. 022-403-585 sau datepersonale@scr.md


Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” în anul 2021 

DECLARAȚIE DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul medical IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”