Posturi vacante

ANUNȚ privind ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Instituției Medico-Sanitare-Publice Spitalul Cilinic Republican „ Timofei Moșneaga” IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 29, anunță inițierea procedurii de ocupare a funcției vacante, cu contract de muncă…