A fost inaugurat basorelieful chirurgului Pavel Bîtcă

24.01.17

Basorelieful regretatului chirurg Pavel Bîtcă a fost inaugurat în data de 23 ianuarie la IMSP Spitalul Clinic Republican (et. 11). Evenimentul a avut loc în contextul Lecturilor de iarnă - o serie de evenimente științifice care abordează problemele chirurgiei din Republica Moldova, organizate anual în luna ianuarie.

La ceremonie au participat doctorii din SCR şi colegii lor din alte instituţii medicale, academicieni, profesori. Inaugurarea acestui basorelief este o faptă importantă pentru cei care l-au cunoscut şi apreciat pe Pavel Bîtcă, acesta fiind un exemplu demn de urmat pentru mulţi medici din ţară.

„Prima prelegere a lui Pavel Bîtcă pe care am ascultat-o o am şi acum în memorie. Atunci am înţeles ce este chirurgia şi am înţeles că trebuie să devin chirurg, fiindcă aceasta este medicina adevărată. El este un reprezentatul unei pleade strălucite în chirurgia Moldovei. Ceea ce rămâne după acest chirurg, este clinica academicianului Vladimir Hotineanu, care pot spune cu mândrie – este pe calea dreaptă” a precizat vicedirectorul medical al SCR, Ion Balica.

Profesorul universitar la Catedra de chirurgie nr. 2, chirurgul, Vladimir Hotineanu a reamintit realizările regretatului chirurg şi a subliniat că: „Noi, care suntem continuitorii acestei catedre, a direcţiilor, pe care le-a fondat domnul Bîtcă, suntem recunoscători că dumnealui a susţinut tineretul, a susţinut societatea de chirurgie. Azi venim ca să-i înveşnicim memoria printr-un basorelief aici, care este la locul unde a muncit o viaţă şi şi-a dat toate puterile pentru a asigura asistenţa chirurgicală în Republica Moldova”.

   

Basorelieful a fost executat de către arhitectorul Octavian Romanescu. „Am lucrat în jur de un an. M-am ghidat după o poză mică de tot, era unica. M-a străduit să redau starea personalităţii lui. Mi-au povestit că era o persoană foarte severă” a precizat meşterul.

Evenimentul se înscrie în șirul de manifestări dedicate Anului Nicolae Testemițanu.

 

Pavel Bîtcă s-a născut la 5 octombrie 1927. Acesta a fost dr. hab. șt. med., fost șef catedră Chirurgie nr. 2, cavaler al „Ordinului Republicii”. A acordat o atenție deosebită activității științifice. Rezultatele cercetărilor au fost reflectate în cca 200 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice în domeniul patologiei chirurgicale.