A plecat către Ceruri dl TIMOFEI MOŞNEAGA

02.06.14

Cu profundă îndurerare, colectivul IMSP Spitalul Clinic Republican transmite condoleanţe familiei domnului TIMOFEI MOŞNEAGA, care, în ziua de 1 iunie curent, s-a înălţat către Ceruri. De-a lungul timpului, dl T. Moşneaga a fortificat bazele activităţii instituţiei noastre, creînd ceeea ce se numeşte astăzi Spitalul Clinic Republican. Regretăm enorm pierderea suferită, care este una grea pentru întreaga comunitate medicală şi stăm trişti şi neputiincioşi în faţa inevitabilului, aducînd prin cuvintele noastre ofrande celui care a deschis noi drumuri pentru domeniul medicinei, a descoperit oameni talentaţi şi a schimbat destine prin forţa vocaţiei, rămînînd o prezenţă constantă, respectată, demnă şi nobilă, astfel, determinîndu-i pe toţi cei care l-au cunoscut să-i păstreze vie amintirea. Astăzi, generaţii de discipoli, colegi şi apropiaţi sunt alături pentru a comemora personalitatea marcantă a celui care a plecat întru căutarea adevărului suprem, sus, printre îngeri, în liniştea luminată de Cuvînt.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Parcursul vieţii unui om ilustru - Timofei Moşneaga