ANIVERSAREA IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN

24.12.14

În fiecare an, la 26 decembrie, IMSP Spitalul Clinic Republican celebrează „vîrsta” instituţiei, care, anul acesta, împlineşte 197 de ani de la fondare. Este un parcurs impunător pentru o instituţie medicală, care a rezistat tuturor vitregiilor timpului, diferitor regimuri şi a reuşit să se impună pe plan naţional prin profesionalismul personalului medical şi calitatea serviciilor oferite.

Făcînd o incursiune în traiectoria istorică, menţionăm că la 4 mai 1814, conform dispoziţiei şi sub conducerea inginerului general de divizie I. M. Garting, Preşedintele regiunii basarabene, a fost format Comitetul pentru construcţia spitalului orăşenesc în Chişinău, acesta fiind fondat în 1815, iar construcţia sa finisîndu-se la 26 decembrie 1817. Iniţial, prezenta un bloc cu 1,5 etaje pe strada Moscovei (actualmente bul. Ştefan cel Mare), cu  5 saloane şi un total de 36 paturi – terapeutice, chirurgicale şi ginecologice.

Spitalul a fost construit în scopul acoperirii necesităţilor oraşului şi s-a aflat sub conducerea Ordinului Chişinăuian al Carităţii Publice pînă la 10 iulie 1870, cînd a fost transmis Zemstvei Guberniale din Basarabia, deoarece avea deja o importanţă gubernială, or,  în judeţe, medicina abia se dezvolta.

Urmînd cursul cronologic al evenimentelor, este important de a menţiona persoanele care au avut contribuţii esenţiale în activitatea spitalului. Astfel, la 1 septembrie 1881, conform dispoziţiei Upravei Zemstvei Guberniale din Basarabia, Felcer Superior a fost numit Nicolai Ivanovici Ivanov (1836-1897) şi în această funcţie a lucrat pînă la sfîrşitul vieţii sale.

În anii 50-70 ai secolului al XIX-lea, în spital se tratau circa 100 de oameni, prin comparaţie cu activitatea instituţiei în prezent, cînd anual se oferă servicii consultative la mai mult de 150 000 de persoane, iar circa 26 mii de pacienţi sînt spitalizaţi, IMSP SCR dispunînd de 845 de paturi.

O ascensiune remarcabilă privind serviciile medicale a fost determinată şi de construcţia noului bloc chirurgical, care constituie un centru de performanţă prin oferirea de noi oportunităţi de tratament, investigaţii şi intervenţii chirurgicale.

La moment, IMSP Spitalul Clinic Republican reprezintă unul dintre cele mai mari centre medicale din Republica Moldova şi deţine în arsenalul său profesionalismul colaboratorilor, calitatea înaltă a serviciilor medicale şi devotamentul meseriei alese prin jurămînt.