Comunicat de presă

20.10.17

Administraţia IMSP SCR ”Timofei Moşneaga” vine cu informaţii oficiale în ordinea expunerii întrebărilor de către “Ziarul de Gardă” şi de “e-sanatatea”, referitor la evenimentul de celebrare a 200 ani de la fondarea IMSP SCR “Timofei Mosneaga”:

  • 1.Pentru organizarea evenimentului, Guvernul Republicii Moldova nu a alocat nici un bănuţ. Constatând o situaţie excepţională în privinţa imposibilităţii de a pregăti hrana pentru bolnavi din cauza deteriorării blocului alimentar, deasemenea pericolului de viaţă pentru pacienţi, vizitatori dar şi angajaţi ai spitalului din cauza uzurii excesive a lifturilor precum şi a altor necesităţi stringente, SCR a solicitat de la Guvernul Republicii Moldova suma de 92 mln lei.

Prin HG RM nr. 573 din  19 iulie 2017  au fost alocate 15 mln lei pentru consolidarea bazei tehnico materiale a IMSP SCR

 “T. Moşneaga”, care şi se folosesc după destinaţie;

  • 2.Am reuşit să acumulăm din sponsorizări şi donaţii benevole suma de 1411,9 mii lei;

  • 3.Am avut în total 450 de participanţi, printre care oaspeţi din SUA - 2 per., Japonia - 2 per., Germania - 6 per., Italia – 3 per., România -25 per.,  Rusia – 4 per. -   etc. În mare parte au fost personae care cândva au lucrat în acest spital sau au contribuit la pregătirea cadrelor noastre ori au operat bolnavii noştri. La fel, am invitat experţi de nivel mondial în modelele de pregătire a cadrelor sau în metode noi, revoluţionare de tratament. De exemplu:

- Prof. Yutaka Okita, preşedintele asociaţiei chirurgilor toracici din Japonia (a făcut o cale timp de 25 ore pentru a ajunge la noi), este unul din cei mai renumiţi specialişti din lume în domeniul chirurgiei toracice, care ne-a prezentat un raport despre metoda de pregătire a rezidenţilor în Japonia – un subiect extrem de important pentru ţara noastră.

- Prof. W. Harringer, preşedintele societăţii germane de chirurgie cardiotoracică şi vasculară. Ne-a impresionant cu prezentarea  rolului medicilor în dezvoltarea societăţii etc.

- Prof. Axel Haverich a prezentat un concept absolut nou asupra      etiogenezei aterosclerozei. Aici am menţiona că în elaborarea acestui concept participăm şi noi, cu un grup de savanţi de la USMF “N. Testemitanu”, care dealtfel sunt apreciaţi de colegii din Germania la un nivel foarte înalt.

- Prof. S. Costin din Germania, a prezentat un nou concept de creare a inimii bio-artificiale.

  • 4.La fel a fost prof. P. Yablonskii din St. Peterburg, care este specialistul principal al Federaţiei Ruse în chirurgia toraco-pulmonară.

  • 5.Prof. Mitiş Valerii – directorul Institutului de patologii septice la copii din Moscova

  • 6.Din România prof. G. Tinica şi conf. V. Braşoveanu s.a.

  • 7.Pentru editarea unui album ilustrat – “Spitalul Clinic Republican “Timofei Mosneaga” în documente şi imagini”, 400 ex, s-au cheltuit 69,0 mii lei, la fel din sponsorizări.

 

Cu referire la suma contractata de CNAM:

  • 1.Pentru anul 2016 au fost  alocate  303259,2 mii lei.

  • 2.Suma veniturilor contra plată a fost de 16365,6 mii lei.

Suma altor venituri după surse:

- Alocaţiile fondurilor pentru reparaţia farmaciei şi procurarea tehnicii de calcul – 4836,1 mii lei

- Sponsorizări – 1070,0 mii lei

- Venituri din locaţiune – 3492,8 mii lei

- Activitate ştiinţifică – 1794,8 mii lei

În total veniturile pentru anul 2016 au alcătuit 330 459.1 mii lei.

Pentru comparaţie: veniturile totale pentru anul 2015 au fost de 362 299.5 mii lei.

O altă precizare cu referire la afirmaţiile „e-sanatatea” precum că SCR a primit 70 mln lei în anul 2016 din contul medicamentelor compensate pentru a stinge datoriile. Este o afirmaţie lipsită de orce temei. În primul rând am reuşit să demonstrăm CNAM –lui că pentru a eficientiza activitatea economico-financiară şi pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor medicale neapărat trebuie să mărească numărul de cazuri tratate conform cazurilor real tratate. Atunci când spitalul tratează mai mulţi bolnavi decât achita CNAM prin contract, aceasta şi este cauza principală de acumulare a datoriilor. Pentru informaţie - capacitatea spitalului este de a trata 32-35 mii bolnavi pe an, iar CNAM contracta anii precedenţi cam cu 10 mii mai puţin, ceea ce impunea bolnavii să procure medicamente, şi totodată spitalul acumula datorii. În anul respectiv, după ce am reuşit să demonstrăm costul real al unui caz tratat, apoi dupa ce s-a acceptat achitarea tuturor cazurilor tratate, care depăşea numărul contractat cu aproape 5000 de cazuri am ajuns la o situaţie când CNAM trebuia să-şi onoreze obligaţiile. Într-un final, printr-un management optim, spitalul a scăpat de datorii, bolnavii nu mai procură medicamente, s-a reuşit mărirea salariului cu aproximativ 40%. După mine înţeleg că „e-sanatatea” are temei să se bucure de comun cu pacienţii noştri şi cu întreg colectivul, fapt pentru care vă mulţumim .

Ataşat este raportul privind încasările și cheltuielile suportate pentru realizarea activităților dedicate celor 200 ani de la fondarea SCR: