Condoleanţe familiei Anestiade şi întregii comunităţi medicale în legătură cu trecerea în nefiinţă a dlui Vasile Anestiade

13.11.14

N  E  C  R  O  L  O  G
Cu profundă îndurerare, IMSP Spitalul Clinic Republican anunţă că în ziua de 13 noiembrie 2014, la vîrsta de 86 de ani, ne-a părăsit, plecînd către o luminoasă veşnicie, dl VASILE ANESTIADE, medic, profesor universitar şi academician.

A activat ca învăţător între anii 1944-1946 în localităţile rurale Teleneşti şi Sărăţeni din Republica Moldova. Urmează cursurile Institutului de Medicină din Chişinău, luându-şi diploma de medic în 1951. Este numit medic radiolog la Spitalul din Orhei şi în acelaşi an 1951 accede la sistemul doctoraturii, obţinând titlul de doctor în ştiinţe medicale în anul 1955, pentru ca în 1960 să devină doctor docent. Datorită aptitudinilor sale remarcabile, este numit asistent la Catedra de Anatomie Patologică a Institutului de Medicină din Chişinău, în anul 1954, iar 4 ani mai târziu devine şef al acestei catedre, funcţie pe care o ocupă până în anul 1986.

În perioada 1962-1963 este prorector al institutului menţionat, iar din 1963 şi până în 1986 funcţionează ca rector al ISMC. După o perioadă în care este şeful Laboratorului de Patologie al Academiei de Ştiinţe (AŞM), 1986-1991, prof. Anestiade este numit director al Centrului Ştiinţific de Patobiologie şi Patologie al AŞM, funcţie pe care a exercitat-o pînă în prezent. Pe lângă cursurile absolvite la ISMC a studiat în anul 1978 la World Health Organization - Modern Methodology for Teachers of Medicine din Londra. Membru al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.

Anestiade este cunoscut drept fondator al şcolii de patologie din Republica Moldova, formând numeroase cadre de specialitate. El a elaborat teoria Aterosclerozei incipiente obţinând valoroase rezultate în Patobiologia Aterosclerozei. Rezultatele investigaţiilor sunt reflectate în 10 monografii şi circa 700 publicaţii în reviste prestigioase. A pregătit peste 100 de doctori şi doctori docenţi.

Anestiade reprezintă ştiinţa la cele mai responsabile foruri ştiinţifice europene şi mondiale contribuind substanţial la formarea pozitivă a imaginii Republicii Moldova pe mapamond.

Regretăm enorm plecarea sa dintre noi, care este o grea pierdere pentru întreaga comunitate medicală. În această zi întunecată, sîntem cu gîndul şi sufletul alături de familia îndurerată, dar şi de toţi cei care au avut privilegiul să-l cunoască şi să-l aprecieze ca pe un medic de excepţie şi om luminos.  

Să-l ţină Domnul Bun în raiul Lui şi să-l odihnească în pace!