Condoleanțe familiei Iuhtimovschi, în legătură cu plecarea spre Ceruri a regretatului Eugen Iuhtimovschi

20.05.15

N E C R O L O G

Cu profundă îndurerare, IMSP Spitalul Clinic Republican anunţă că în ziua de 20 mai 2015, la vîrsta de 77 de ani, ne-a părăsit, plecînd către o luminoasă veşnicie, dl IUHTOMOVSCHI EUGEN, medic androlog.

S-a născut la 29 mai 1937, în orașul Bălți. În perioada anilor 1951-1954 studiază la Școala de felceri și moașe din Bălți, activînd în calitate de felcer pînă în 1961, apoi devine student al Institutului de Medicină (astăzi, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”), absolvit în 1967. De menționat că, timp de 5 ani (1962-1967), fiind student, activează și ca asistent medical în Spitalul Clinic Republican. După absolvire, se regăsește în funcția de medic chirurg la Spitalul Clinic de copii (Chișinău), iar din 1968 - medic urolog, adjunct al medicului șef în domeniul organizării metodice, șef al secției de urologie în cadrul Spitalului Clinic Republican, unde a activat pînă în prezent ca medic androlog.

Pentru a șlefui continuu profesionalismul desăvîrșit, a participat la nenumărate stagieri în Moscova, Leningrad (azi, Sankt-Petersburg), Rostov, ș.a.Fiind un om de o înaltă cultură și moralitate, dar și un perfecționist iremediabil, este decorat cu insigna „Eminent al ocrotirii Sănătății” (1972).

Dl Iuhtimovschi a fost unul dintre acei oameni, în inima cărora încape întreg universul, un om luminos, modest, dar de o rară inteligență, o personalitate integră și un medic înzestrat cu har.

În această zi întunecată, sîntem cu gîndul şi sufletul alături de familia îndurerată, dar şi de toţi cei care au avut privilegiul să-l cunoască. Regretăm enorm plecarea sa dintre noi, care este o grea pierdere pentru întreaga comunitate medicală, dar sperăm că îşi va găsi fericirea veşnică printre îngeri, de unde îi va veghea pe toţi cei dragi.

Dumnezeu să -l primească în Lumina Lui şi să-l odihnească în pace!