Conferința Științifică Internațională a medicilor radioimagiști și cliniciști cu genericul „Metode moderne radionucleare în diagnosticul maladiiilor cronice cardiovasculare”

29.04.15

Astăzi, 29 aprilie curent, în IMSP Spitalul Clinic Republican, își desfășoară lucrările Conferința Științifică Internațională a medicilor radioimagiști și cliniciști cu genericul „Metode moderne radionucleare în diagnosticul maladiiilor cronice cardiovasculare”. La eveniment participă Viceministrul Sănătății, dl Octavian Grama, Managerul proiectelor naționale pentru Republica Moldova, Secția Europa 2, Departamentul Cooperare Tehnică, Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA), Artur Buzdugan, Șef Catedră Radiologie și Imagistică USMF „Nicolae Testemițanu”, dna Natalia Rotaru, Vicedirectorul medical al IMSP Spitalul Clinic Republican, dl Serghei Popa, Președintele Societății Medicilor Imagiști din Republica Moldova, șef secție Medicina Nucleară SCR, dl Valeriu Pripa, precum și medici imagiști din țară, rezidenți. Invitații de onoare ai evenimentului sînt expertul AIEA, PhD, Prof. Raffaele Giubini (Italia) și reprezentantul firmei „Monrol”, Mugur Bivoleanu (București, România), care vor prezenta rapoarte privind tematica cardiologiei nucleare, diagnosticul embolismului pulmonar, etc. Subiectul despre rolul investigatiei prin PET-CT în evaluarea patologiei neurochirurgicale va fi pus în discuție de către șef sectie Neurochirurgie SCR, dr.hab.șt.med., dl Aureliu Bodiu.   

De menționat că evoluarea calității serviciilor medicale este direct proporțională cu performanță, profesionalism și acumulare continuă de cunoștințe. De aceea, conferința de astăzi se prezintă ca un argument în favoarea acestui proces de evoluare, or, stagierile, trainingurile, conferințele de acest gen contribuie indubitabil la sporirea nivelului calității. Astfel, scopul propus este de a implementa perfuzia miocardului – metodă imagistică funcțională, ce cuantifică ischemia miocardică, necroza și viabilitatea, dar și tehnicile implicate de SPECT/CT a glandei paratiroide, investigații care în Republica Moldova nu se efectuează.

Amintim că în IMSP SCR exisă secția Medicina Nucleară, dotată cu echipament radio-imagistic hibrid ultra-performant, activitatea căreia reprezintă în sine o treaptă importantă în prestarea serviciilor medicale de înaltă performanţă, iar întreg procesul ar rămîne inert fără specialişti bine pregătiţi în domeniu. În acest context, e lăudabil faptul că activează specialişti care au participat la diferite conferinţe, stagieri şi traininguri peste hotarele ţării, acumulînd cunoştinţe şi deprinderi de lucru în domeniul medicinei nucleare, dar şi al tehnologiilor utilajelor performante. În secţia Medicină Nucleară, pacienţii beneficiază de servicii medicale de înaltă calitate, oferite de către specialiştii din IMSP Spitalul Clinic Republican.

Lucrările conferinței se vor desfășura pe tot parcursul zilei, finisînd prin discuții asupra subiectelor rapoartelor.