Departament de Inginerie Biomedicală a IMSP SCR

21.03.17

Operaţiile de succes se datorează profesionalismului medicilor, cunoştinţelor lor şi experienţei în domeniu, însă nu putem neglija şi importanţa aparatelor medicale. În era tehnologiilor acestea joacă un rol semnificativ.

Însă pentru ca dispozitivele medicale să funcţioneze cât mai mult timp, ele trebuie îngrijite şi menţinute. De acest lucru răspund bioinginerii. Spitalul Clinic Republican dispune de cel mai mare Departament de Inginerie Biomedicală, în număr de 13 angajaţi. Potrivit şefului Departamentului, Ulian Rotari, ar fi mai bine să existe mai multe persoane, însă în comparaţie cu alte instituţii medicale acest număr este satisfăcător. Aici activează:

  • 6 bioingineri,
  • 2 ingineri,
  • 2 electromecanici,
  • 1 consultant ştiinţific,
  • 1 şef de departament
  • 1 îngrijitor de încăperi tehnice.

În SCR există 1 966 de dispozitive medicale şi 884 de paturi funcţionale, pe care angajaţii Departamentului Inginerie Biomedicală trebuie să le controleze periodic şi să le asigure buna funcţionare.

Înainte era bisturiul, dar acum sunt aparate foarte sofisticate. După o anumită perioadă de timp ele pierd capacitatea de a lucra corect sau să dea cantitatea necesară de medicamente pe an, din această cauză periodic ele cer să fie recalibrate. Angajaţii noştri acţionează foarte prompt în cazul în care trebuie reparat sau resetat un aparat”, a specificat şeful Departamentului.

Calibrarea aparatelor este necesară fie după o perioadă prestabilită de utilizare, fie când un echipament medical a fost supus reparaţiei sau de fiecare dată când există vreun dubiu cu privire la măsurare.

Erorile de măsurare se materializează prin calitatea măsurărilor efectuate de dispozitivele medicale eronate, diagnostic greşit etc. De aceea este esenţial ca utilizatorii şi bioinginerii să fie dotaţi cu dispozitive de calibrare astfel încât să poată depista şi remedia problemele neprevăzute. Tot pentru aceasta se organizează periodic traininguri pentru doctori.

   

Astfel, de mentenanţa preventivă şi corectivă a utilajului de complexitate înaltă (aparat de scintigrafie, sistem litotriptor, angiograf, sisteme radiologice automate, ultrasonografe) răspund bioinginerii. De funcţionarea dispozitivelor medicale de complexitate medie (monitoare pentru pacienţi, ventilatoare pulmonare, maşini de hemodializă, sisteme electrochirurgicale, defibrilatoare, pompe de perfuzii) răspund inginerii, cea a aparatelor de complexitate joasă – electricienii.

Datorită specialiştilor din domeniu din SCR şi datorită respectării normelor de mentenanţă a echipamentului medical este asigurat procesul din sala de operaţie. În total, în republică activează 50 de bioingineri în instituţiile medicale.