Distincții de stat pentru personalul SCR

10.08.18

Mai mulți angajați ai Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” s-au învrednicit de ordine și medalii în semn de apreciere pentru muncă și dedicație,  profesionalism și compasiune, atitudini manifestate în activitatea cotidiană și în relații cu oamenii.

  • Serghei Cuceinic, șef Secția chirurgia generală – Medalia „Meritul Civic”;
  • Matriona Lîsaia, asistentă medicală, Secția chirurgia toracică - Medalia „Meritul Civic”;
  • Angela Muntean, asistentă medicală superioară, Secția perfuziologie cu metode extracorporale de tratament - Medalia „Meritul Civic”;
  • Anatol Vrabie, șef Secția  chirurgia colorectală - Medalia „Meritul Civic”;
  • Vera Sali, laborant în medicină, laboratorul imunologic - Medalia „Nicolae Testimițeanu”;
  • Gheorghe Brânză, – medic chirurg Titlul Onorific „Om emerit”;
  • Maria Cojuhari, șef Secția hepatologie - Titlul Onorific „Om emerit”.

În Decretul Președintelui țării este menționat faptul, că distincțiile se acordă „pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție substanțială la implementarea formelor și metodelor avansate de tratament și pentru abnegația manifestată în actul medical”.

Șeful statului a mulțumit tuturor persoanelor decorate pentru activitatea desfășurată cu dăruire de sine în beneficial cetățenilor Republicii Moldova.

Sincere felicitări stimați colegi!