GHEORGHE CARADJA - CONCERT ANIVERSAR

10.06.15

La 10 iunie 2015, ora 15.00, în Sala mare de festivități a IMSP Spitalul Clinic Republican a avut loc concertul aniversar – Gheorghe Caradja la 55 ani, susținut de medicul endocrinolog, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, dl Gheorghe Caradja.

Pe lîngă vocația de medic, dl Caradja a mai fost înzestrat și cu harul de a cînta, or, este un interpret care se bucură de mari succese în țară și pe plan internațional. Cîștigător a multor concursuri în afara țării, o prezență în emisiunile televizate cu tematica folclorului, a știut de minune să împletească ani de-a rîndul cîntecul și sacrificiul profesiei. Alături de interpret au evoluat și fiii acestuia – Mihai și Gheorghiță - și ei premianți ai diferitor concursuri. Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea de invitați – colegi, dar și pacienți din secțiile SCR, personal medical de la Centrul de Diagnostic, de la Institutul Oncologic, colaboratori ai Colegiului Național de Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, ai Dispanserului Cardiologic, care astfel și-au exprimat respectul și admirația pentru frumoasa activitate a dlui Caradja. Concertul a fost moderat de către dna Svetlana Bolboceanu, realizatoarea emisiunii „Evantai folcloric”, TV Moldova1, echipa de filmare a căreia a înregistrat întreg concertul, difuzat ulterior în una dintre emisiuni.

În sală a u fost prezenți și reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerului Sănătății, înmînîndu-i omagiatului diplome pentru merite deosebite în domeniul artelor și a medicinei.

De menționat că intenția dlui Caradja Gheorghe a fost de a concerta anume pe scena instituției, alături de toți colegii săi, astfel aducîndu-le și un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Lucrătorului medical și a Farmacistului, care va fi sărbătorită anul acesta la 21 iunie.

Evenimentul s-a dovedit a fi unul de excepție, prin calitatea pieselor și a interpretării, prin atmosfera emoționantă, dar și prin bucuria și recunoștința tuturor celor prezenți în sală.

Felicitări, dle Caradja, pentru curajul de a îmbina domenii, care s-ar părea a fi diferite, pentru dăruirea cu care le împliniți și pentru faptul că ați reușit să ajungeți la inimile multor oameni, cîștigînd respectul și admirația acestora. La mulți ani!