Mulţumim medicilor din secţia cardiochirurgie!

17.06.16

Ministrului Sănătăţii al Republicii Moldova,

Doamna Ruxanda Glavan

 

Dragă ministru, din momentul verdictului medicilor necesităţii intervenţiei chirurgicale la inimă (având boala cardiacă avansată) şi până la intervenţia susnumită la IMSP SCR am trăit o perioadă de stres. Apăreau momente psihologice dificle. Priveam negativ totul ce ne înconjoară.

Bucuria cea mare şi liniştea sufletească am regăsit-o după operaţia cardiacă cu rezultat pozitiv. Ceea ce s-a manifestat prin profesionalism la cel mai înalt nivel al medicilor cardiochirurgi ai IMSP SCR, care şi-au depus tot sufletul şi cunoştinţele în perioada preoperatorie, în operaţie şi postoperatorie.

Vă rugăm să fie menţionaţi cu o deosebită atenţie şeful secţiei Gheorghe Manolache, doctor în medicină, cel mai mare profesionist în domeniu, un om cu o cultură şi inteliegenţă înaltă, având capacităţi organizatorice foarte bune. Pe parcursul anilor el a pregătit excelenţi colaboratori ai secţiei subordonate Dumnealui pentru toate nivelele de tratament.

Totodată cu o deosebită plăcere exprimăm mulţumire cardiochirurgului de categorie superioară, Sergiu Barnaciuc pentru mâinele lui de aur, care posedă o fineţe sufletească copleşitoare, de o modestie deosebită în toată ctivitatea sa de chirurg, de medic şi de om.

Fiind trataţi şi de cardiochirurgul Alexandru Mărgineanu, am simţit căldura lui pe tot parcursul tratamentului, fiind permanent lângă noi cu excepţia orelor de operaţie. Calităţile le-a moştenit de la tatăl său, Petru Mărgineanu şi acesta fiind cardiochirurg în aceeaşi secţie.

Rezultatele înalte obţinute se datorează şi medicului de categorie superioară angiochirurgului Vladimir Gura, om blajin care ne-a insuflat din primele clipe ale coronografiei speranţa la viaţă. Scumpii noştri cariochirurgi, vă dorim tot ce este mai bun pe acest pământ. Răbdarea, modestia şi profesionalismul să nu dispară niciodată. Suferinţele noastre se dublează în sufletele Dumneavoastră având stare de răspundere până la infinit.

Cu mult respect, dragoste şi gingăşie

Vladimir Ciubuc – 64 de ani

Anatol Prodan – 62 de ani

Ştefan Erembi – 66 de ani

Dumitru Covaş – 53 de ani