Încălcarea drepturilor colaboratorilor IMSP Spitalul Clinic Republican

15.01.15

La 05 ianuarie curent, în incinta IMSP Spitalul Clinic Republican, a avut loc mitingul de protest al colaboratorilor instituţiei, în legătură cu lucrările efectuate în mod abuziv şi ilegal de către reprezentanţii „D&D Companie S.R.L.”, direcţionate spre acapararea terenului destinat parcării colaboratorilor SCR. Acţiunea IMSP SCR nu a avut însă un rezultat pozitiv, deoarece procesul de demolare a parcării a continuat.

Considerăm că au fost încălcate în mod flagrant drepturile IMSP SCR, mai ales, că toate lucrările de demolare au demarat anticipînd anunţarea hotărîrii de judecată. Deşi a fost prezentată de către executorul judecătoresc o decizie de interdicţie a lucrărilor „D&D Companie S.R.L.”, spaţiile din parcare, amenajate personal de către colaboratorii spitalului, au fost demolate, fiind defrişat şi un rînd de copaci din zona de parc a instituţiei, teren care nu se regăseşte în suprafaţa totală de 0,487 ha, fapt care afectează şi imaginea arhitecturală a instituţiei.

Menţionăm că în anul 2011, în scopul realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului RM nr. 233 din 08.04.2011 „Privind terenul din strada Nicolae Testemiţeanu 29/5, mun. Chişinău”, a fost elaborat Proiectul de Decizie a Consiliului Municipal Chişinău, prin care s-a decis de a transmite în gestiunea IMSP SCR lotul de pămînt cu suprafaţa de 0,487 ha din str. Nicolae Testemiţanu 29/5.

Însă, la 20.12.2013, s-a desfăşurat Licitaţia funciară, privind vînzarea-cumpărarea şi obţinerea dreptului de încheiere a contractelor de arendă a terenurilor, în lista de obiecte înaintate spre licitaţie regăsindu-se şi terenul din str. Nicolae Testemiţanu 29/5. Drept urmare, proprietarul terenului, conform Certificatului eliberat la 04.06.2014, devine „D&D Companie S.R.L.”, care are scopul de a construi o parcare auto multietajată pe acest teren.

Facem apel la toţi factorii de decizie pentru a stabili nivelul de corectitudine şi legalitate a tuturor acţiunilor efectuate abuziv de către „D&D Companie S.R.L.”

Vă mulţumim pentru că sînteţi alături de noi!