Operaţii de performanţă la IMSP SCR

23.01.17

Două intervenţii chirurgicale de performanţă a stricturilor uretrei la bărbaţi au fost efectuate pentru prima dată în Republica Moldova la IMSP Spitalul Clinic Republican. Este vorba despre operaţiile reconstructiv plastice cu utilizarea grefei din mucoasa bucală, iar metoda utilizată nu s-a aplicat până în prezent în ţara noastră.

Pentru reconstrucţia uretrală grefa s-a recoltat din mucoasa bucală a obrajilor. Recoltarea s-a facut sub formă de grefă groasă, în structura sa histologică intrând epidermul, dermul cu reţeaua vasculară şi ţesut conjuctiv subiacent.

Actele medicale au durat aproximativ cîte şase ore şi au fost efectuate de către oaspetele, profesorul catedrei de Urologie a Universităţii de  Medicină „I.M. Secenov” din Moscova, Directorul Institutului de Medicină Regenerativă, vice-director pe lucru științific Denis Butnaru, iar doctorii din clinica urologie a SCR au asistat şi l-au ajutat.

Profesorul este originar din oraşul Bălţi, discipol al USMF „N. Testemitanu”, a studiat peste hotare şi activează in Moscova, iar acum acesta a revenit în ţara noastră pentru a-şi împărtăşi experienţa acumulată.

  

„Cu siguranţă pot spune că nu e nici o diferenţă profesională dintre doctorii urologi de peste hotare şi cei din Moldova. Condiţiile din blocul nou chirurgical al SCR sunt la un nivel foarte înalt. Atât pregătirea pacientului pentru operaţie, cât şi calitatea lucrului asistentelor de operaţie şi a doctorilor au fost la cel mai înalt nivel. Societatea urologilor din Rusia doreşte  o colaborare cu cea din Moldova, pentru ca în viitor să implimentăm cât mai multe tehnologii moderne în medicină.  Am discutat și analizat profund cu doctorii din Moldova cele două operaţii realizate în SCR în direcția efectuării lor în continusre în SCR de către medicii autohtoni, totodată am constatat că nu am observat diferenţa dintre sălile de operaţie din Moscova şi cele din Moldova.” a declarat profesorul.

 

Vizita lui Denis Butnaru la SCR şi USMF “N. Testemițanu” a fost realizată  în cadrul mobilității academice, Centrului multi-disciplinar de cercetare medicală şi clinică, Şcolii Internaţionale de medicină personalizată şi translaţională (Unitatea Academic -Strategică №2), a programei 5-100.

La rândul său, urologii din SCR au subliniat că îi sunt recunoscători pentru faptul că au acumulat noi cunoştinţe în domeniu şi cu siguranţă pe viitor noile tehnici medicale vor fi aplicate şi la noi în ţară.

„Sunt nişte operaţii selecte, care astăzi se efectuează doar în unele clinici din Europa şi în Moscova. Colegii noştri au mai luat cunoştinţă cu astfel de operaţii din străinătate şi sperăm că vor fi implimentate şi la noi. Mai durează învăţământul, deoarece tehnica ei o cunosc, dar sunt nişte subtilităţi şi etape, care necesită a fi studiate mai îndelungat” a subliniat şeful Catedrei Urologie şi Nefrologie Chirurgicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, doctor habilitat în medicină, profesor universitar Adrian Tănase.

„Urologia naţională a realizat succese considerabile în ultimul deceniu în dorința sa de a se alinia  la nivelul urologiei internaţionale prin implementarea tehnologiilor noi, aplicarea noilor tipuri de intervenţii chirurgicale….. Medicii urologi din clinica noastră sunt dornici de a studia şi implimenta metodele respective, majoritatea din ei au făcut un şir de specializări peste hotare, iar cunoștințele căpătate le vor implimenta cu siguranță şi la noi în clinică”, a precizat şeful Secţiei de urologie din Spitalul Clinic Republican, Vitalie Ghicavii.

Anual în IMSP SCR sunt trataţi în jur de 150 de pacienţi cu stricturi și obliterații uretrale la bărbaţi. Până în prezent, pentru tratarea acestor patologii se utilizau atît  tehnologii plastice cît și endoscopice.

În contextul vizitei profesorului Denis Butnaru în Moldova, a fost organizată și Conferinţa Internaţională a Societăţii urologilor din ţară, care a fost dedicată anului lui Nicolae Testimiţanu. La eveniment au participat peste o sută de medici urologi și nefrologi din țară şi doctorii din cadrul IMSP SCR. Aceştia au prezentat câteva rapoarte, unde au vorbit despre realizările în domeniu, ultimele recomandări şi aspecte referitor la standartele de diagnostic şi tratament şi protocoale clinice naţionale de specialitate.