Ordine și medalii pentru medicii și asistentele medicale din cadrul IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”

12.09.20

Medicii și asistentele medicale din cadrul IMSP SCR ”Timofei Moșneaga” s-au învrednicit de ordine și medalii, pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție substanțială la implementarea metodelor avansate de tratament și pentru dăruirea și abnegația manifestate în actul medical. Acestea au fost oferite în cadrul unei ceremonii oficiale, ce a avut loc la Președenție, în data de 11 septembrie curent. Astfel, au fost conferite următoarele distincții de stat: 

Ordinul ”Gloria Muncii” i-a fost oferit: dnei Calașian Svetlana – medic, Gura Vladimir – medic, Prof. Univ., d.h.ș.m. Hotineanu Adrian – șef clinică la IMSP SCR ”T.Moșneaga”, Listopad Maria – asistentă medicală, Mosina Liubovi – medic, Stebleanco Tatiana – asistentă medicală, Trinca Gheorghe – medic, Țurcalenco Tatiana– medic.

Medalia ”Meritul Civic” i-a fost oferită dnei – Valentina Saghin – asistenta medicală șefă a IMSP SCR ”T.Moșneaga”.

Medalia ”Nicolae Testemițanu” a fost acordată lui – Botizatu Alexandru – șef departament ATI la IMSP SCR ”T.Moșneaga”, Dinari Cojocaru – medic, dnei Gura Claudia – asistentă medicală, Turcalenco Iurii – medic.

Vă adresm felicitări, stimați colegi! Și Vă mulțumim pentru efortul și devotamentul Dvs!