Ordinul Republicii pentru IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

29.12.17

IMSP Spitalul Clinic Republican a fost distins cu cea mai înaltă distincție de stat „Ordinul Republicii”. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a semnat un decret în acest sens în data de 26 decembrie current, atunci când instituția a marcat 200 ani de la fondare.

Cu această ocazie, oficialul a adresat și un mesaj de felicitare Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”:


Stimați lucrători medicali,

Astăzi, întreaga comunitate medicală din țară celebrează cea de-a 200-a aniversare a fondăriiSpitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”.

Din 1817, pe parcursul a două secole, Spitalul a devenit cea mai importantă instituție medico-sanitarăpublică din Republica Moldova, în care au fost salvate viețile a sute de mii de concetățeni, dar șiprincipalul centru de formare și instruire a cadrelor.

Cu un sentiment de mîndrie remarc faptul că, în prezent, instituția oferă servicii medicale înalt specializate, conform standardelor internaționale, fiind implementate metodologii moderne și continuu actualizată baza tehnico-materială. Or, prestigiul și valoarea Spitalului Clinic Republican se datorează echipei medicale care, de-a lungul anilor, a acumulat competența profesională necesară și s-a dedicat cu abnegație și responsabilitate obligațiilor întru dăruirea speranței celor suferinzi.

Jubileul de astăzi prilejuiește de a Vă adresa multă sănătate, bunăstare, succese și rezultate semnificative la supravegherea sănătății cetățenilor noștri, la dezvoltarea și la îmbunătățirea sistemului de management al calității în instituție. Fie ca munca nobilă pe care o prestați să Vă aducă satisfacție.

Cu această frumoasă ocazie, în semn de apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătății, am decis să ofer cea mai înaltă distincţie de stat ‒ „Ordinul Republicii” ‒ Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga”.


Totodată, mai mulți lucrători medicali din SCR au primit medalii jubiliare pentru merite deosebite în domeniul sănătății. Aceste persoane sunt:

 • Anatol Ciubotaru
 • Ion Balica
 • Victor Cojocaru
 • Gheorghe Brînză
 • Gaibu Natalia
 • Svetlana Calașean
 • Rodica Atamaniuc
 • Petru Gherghelegiu
 • Eugen Bendelic
 • Maria Cojuhari
 • Eugen Tcaciuc
 • Vera Sali
 • Elena Chirova
 • Victor Eremia
 • Ludmila Moisei
 • Liliana Groppa
 • Alexei Sofroni
 • Anatolie Vrabii
 • Serghei Cuceinic
 • Alexei Vascan
 • Ludmila Cliucinicova
 • Sergiu Ungureanu
 • Valeriu Zlatin
 • Nicolai Gladun
 • Jozeta Apostol
 • Liviu Maniuc
 • Vitalii Ghicavîi
 • Angela Munteanu
 • Mihail Ouș
 • Aglaia Lobcenco
 • Maria Catîșev
 • Liubovi Mosina
 • Elena Moraru
 • Gheorghe Manolache
 • Rodica Pascal
 • Ana Petrașcu
 • Uliana Barbălat
 • Victor Gorbatovschi
 • Valentina Saghin