Posibilități noi de tratament în IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”

07.06.18

La inițiativa directorul spitalului, Anatol Ciubotaru, în instituție s-a petrecut o conferință cu participarea microbiologului din Universitatea din Hannover, Germania - Evghenii Rubalskii, care a prezentat o nouă metodă de vindecare a bolnavilor gravi, cu patologii cauzate de tulpini microbiene multidrog rezistente.

Este vorba despre fagoterapie, ceea ce înseamna vindecarea bolnavilor afectați cu infecții multidrog rezistente cu ajutorul bacteriofagilor. Bacteriofagii reprezintă viruși care pot distruge bacteriile și se pot utiliza pentru tratamentul bolilor infecțioase, iar cultivați în laborator, aceștia pot fi folosiți în tratamentul patologiilor cauzate de tulpini microbiene cu rezistență sporită la toate antibioticele cunoscute de medicina modernă. Aceste microorganisme au fost descoperite de către microbiologul Felix Hubert d’Herelle încă din anul 1917 și utilizate pe larg în medicină. Odată cu apariția penicilinei și a altor antibiotice, lumea medicală a dat uitării bacteriofagii.

Prof. Dr. Anatol Ciubotaru a declarat că întrucât în lumea contemporană rezistența la antibiotice a crescut considerabil, fagoterapia este acea metodă care ar ajuta la tratarea pacienților, în special a celor septici. Șeful instituției a mai menționat că dorește în viitorul apropiat implimentarea acestei metode în IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”, fapt pentru care a invitat în instituție microbiologul Evghenii Rubalskii. Născut în Astrahani și absolvind universitatea de acolo, Evhenii își contină activitatea în calitate de colaborator științific la Clinica Chirurgia cardio – toracică și vasculară din Universitatea Hannover, Germania unde și studiază fagoterapia.

Bacteriofagii sunt inofensivi atât pentru oameni, cât și pentru animale, totodată, fiind una din cele mai răspândite forme de viață pe pământ. Pentru pregătirea bacteriofagilor specifici tratamentului unui bolnav particular , este nevoie de câteva zile, pe când pentru a elabora un nou antibiotic – de câteva decenii. Aceste microorganisme sunt depistate în obiectele din mediul înconjurător, în iazuri, sol etc. În farmaciile din Republica Moldova există bacteriofagi produși în Rusia, utilizați pentru tratamentul infecțiilor intestinale sau alte tipuri de infecții”  a adăugat Rubalskii.

Șefa Serviciului epidemiologic al instituției, Marcela Chilianu a subliniat că:  ”Spitalele sunt cointeresate pentru a avea o alternativă în tratamentul bolnavilor gravi cum ar fi bacteriofagii, din cauza rezistenței microorganismelor la antibiotice. Fagoterapia este o metodă veche, dar studiată puțin. Abia acum aceasta a început din nou să fie implimentată pe larg în Georgia, Polonia, Rusia. În IMSP SCR ”Timofei Moșneaga” există personal calificat, laborartor microbiologic performant pentru a putea utiliza fagoterapia și în Moldova. Deocamdată însă, doctorii de aici trebuie să fie inițializați în acest domeniu. De aceea conferințele, atelierele de lucru, schimbul de experiență la tema dată vor continua”.

Personalul medical a manifestat un interes deosebit față de conferința petrecută, adresând multe întrebări domnului Rubalskii.