Spunem NU consumului de droguri

26.06.18

Consumul și traficul ilicit de droguri reprezintă una din problemele majore ale societăţii şi continuă să creeze enorme prejudicii pentru sănătatea şi bunăstarea oamenilor. Astfel, în data de 7 decembrie 1987, Adunarea Generală a ONU a decis ca ziua de 26 iunie să fie marcată, ca Zi Internaţională de luptă împotriva consumului şi traficului Ilicit de droguri.

Consumul de droguri reprezintă una dintre cauzele majore ale mortalităţii evitabile în rândul tinerilor, atât în mod direct, prin supradoză (decese induse de droguri), cât şi în mod indirect, prin boli, accidente, violenţă şi suicid asociate consumului de droguri. Majoritatea studiilor referitoare la cohortele de consumatori problematici de droguri constată rate ale mortalităţii cuprinse în intervalul 1-2% pe an şi s-a estimat că în Europa mor în fiecare an între 10.000 şi 20.000 de consumatori de opiacee.

În Republica Moldova, conform datelor statistice, incidența prin narcomanie s-a diminuat constituind în anul 2016- 22,4 la 100 mii locuitori (anul 2015- 28,1 la 100 mii locuitori), iar prevalența s-a majorat, constituind în anul 2016 - 331,2 la 100 mii locuitori (2015 – 324,5 la 100 mii locuitori).

Tulburările cauzate de consumul de droguri subminează relaţiile cu persoanele apropiate, deteriorează viaţa familială şi pot ruina oportunităţile copiilor si tinerilor de educaţie şi angajare. Impactul acestora se resimte în comunităţi, sistemele de justiţie penală şi în întreaga societate.

Tinerii sunt în mod deosebit expuși riscului de utilizare a drogurilor, deoarece aceștia se află în stadiul de viață atunci când se formează modele de comportament și sunt cel mai probabil influențați de colegii și modelele lor. În același timp, totuși, este o perioadă importantă în care comportamentele lor pot fi influențate în beneficiul sănătății pe termen lung.

Există o mulțime de motive pentru care oamenii consumă droguri. Unii le consumă pentru a scăpa de probleme, iar alții – din curiozitate, deoarece sunt plictisiţi sau doresc doar să se simtă bine. De asemenea, oamenii pot fi presați în a lua droguri pentru „a se potrivi” cu un anumit anturaj sau să demonstreze revoltă sau pentru a atrage atenţia. Consumatorii de droguri provin din toate categoriile sociale. Aceştia sunt de sex masculin și feminin, tineri și bătrâni, bogați și săraci, angajaţi și șomeri, de la oraș și de la sat - nu contează. Consumul de droguri poate afecta pe oricine.

Simptomele comportamentale ale consumatorilor de droguri sunt:

 • schimbarea în atitudine, comportament sau personalitate fără o cauză aparentă;
 • schimbarea activităţilor, intereselor sau hobby-urilor;
 • scăderea performanţelor şcolare (în muncă), întârzieri (absenţe) nemotivate, abandon şcolar;
 • schimbarea comportamentului în familie;
 • dificultăţi de concentrare;
 • o lipsă de motivaţie în general, pierderea energiei, a stimei de sine, o atitudine de nepăsare;
 • frecvent hipersensibili, îşi pierd repede cumpătul sau au resentimente puternice;
 • stări de iritabilitate sau mânie;
 • stări de dezorientare;
 • comportament excesiv de secretos;
 • nevoie permanentă de bani, fiind predispuşi la săvârşirea de infracţiuni în scopul obţinerii resurselor necesare;
 • comportament paranoic, stări depresive;
 • neglijarea igienei personale.

Programele de prevenire a consumului de droguri centrate pe școală și familie includ următoarele componente:

 • informarea privind consumul de droguri şi efectele acestora;
 • dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziilor;
 • definirea şi identificarea propriilor valori morale;
 • dezvoltarea abilităţilor de management al stresului;
 • creşterea stimei de sine;
 • asistenţă în stabilirea şi atingerea scopurilor;
 • dobândirea de abilităţi sociale pentru a rezista presiunilor sociale negative;
 • angajamentul de a nu consuma droguri;
 • asistenţă pentru respectarea normelor de grup şi a celor individuale;
 • dezvoltarea abilităţii de a oferi ajutor altor colegi;
 • identificare şi încurajarea implicării în activităţi alternative.

Menționăm că în Republica Moldova se implementează Strategia naţională antidrog pe anii 2011-2018, scopul fiind de a reduce consumul tuturor tipurilor de droguri şi/sau de a reduce riscul potenţial şi daunele care pot apărea în viaţa cetăţenilor şi a societăţii.

Problema drogurilor este una globală, care necesită abordare în context transnaţional, urmând ca eforturile naţionale de combatere a fenomenului să fie încadrate şi coordonate cu activităţile realizate pe plan internaţional, inclusiv:
 în domeniul sănătăţii – este necesar a întreprinde acţiuni de reducere a riscului de sănătate asociate consumului de droguri, inclusiv acţiuni de informare, prevenire şi control al comerţului cu precursorii, spre a exclude scoaterea lor din circuitul legal pentru fabricarea ilegală a drogurilor sintetice.