Urări de bine, domnule Ion Ababii!

11.02.16

MULTSTIMATE DOMNULE ION ABABII,

În legătură cu celebrarea unei vîrste onorabile, Colectivul IMSP Spitalul Clinic Republican Vă transmite sincere felicitări şi urări de sănătate. Venim cu gînduri de gratitudine pentru profesionalismul Dvs desăvîrşit, îmbinat armonios cu o calitate incontestabilă în acest domeniu, şi anume, răbdarea - de a explica, a asculta şi a ajunge la inimile oamenilor. Vă mulţumim pentru timpul pe care l-aţi dăruit colegilor şi discipolilor, învăţîndu-ne că lucrurile mari se construiesc din elemente mici, şi că acestea, de cele mai multe ori, constituie forţa motrice a universului. De asemenea, Vă mulţumim că ne demonstraţi verticalitate în viziuni, oferindu-ne oportunitatea de a avea un model de pregătire profesională şi aplicare a cunoştinţelor prin continua evoluţie a acestora. Să Vă bucuraţi de o ascensiune perpetuă, iar toate visele visate de toţi cei dragi să capete contur în existenţa Dvs, lucru care, la rîndu-i, va crea un semn de egalitate între două noţiuni supreme: FERICIRE şi VIAŢĂ.

LA MULŢI ANI!