Vă mulțumim!

26.11.20

Stimate Domnule director Andrei Uncuța,

Vă mulțumesc respectuos pentru amabilitatea Dvs de a mă interna și trata la SCR în secțiile Reanimare și Reabilitare în perioada 20 octombrie - 20 noiembrie 2020, fiind grav infectat cu COVID-19.

Cu adevărat în focarele pandemice din SCR, dar și în alte instituții medicale specializate în lupta cu acest necruțător dușman, luptă colegii Dvs – eroii zilelor noastre.

Rog, stimate Domnule director, să transmiteți profunda noastră recunoștință prof. Victor Cojocaru, dr. Dinu Cornea, dr. Oxana  Bujor și colegilor din secții, care nemijlocit s-au preocupat cu un înalt profesionalism de starea deplorabilă a sănătății mele. Toți merită multa noastră gratitudine și înalte distincții de Stat.

Vă urez noi și frumoase realizări în munca Dvs de toate zilele în lupta cu COVID-19, în slujirea cu mari riscuri și sacrificii poporului Republicii Moldova.

 

Cu profund respect,

Academician, profesor Boris Gaina

Vicepreședinte al Academiei de Științe

a Moldovei,

Coordonator al Secției Științele Vieții