INFORMAȚIE DESPRE PACIENȚI

Potrivit LEGII Nr. 263 din  27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, art.11 (4) și art.12 și a Procedurii Operaționale Standart privind drepturile pacienților și însoțitorilor, informația despre starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, pronosticul, tratamentul, precum şi datele cu caracter personal se oferă de către medicul curant, șeful secției sau medicul de gardă DOAR reprezentatului legal (sau rudei de gradul I) al pacientului. Astfel, medicii responsabili, vor telefona persoana, datele de contact a căreia au fost indicate de către pacient în fișa de internare.