Posturi vacante


Angajarea prin concurs a personalului medical

ORDIN Nr. 139 din 15.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății
Funcţii vacante Data limită de depunere
a documentelor
Lista persoanelor
admiși la interviu
Data
interviului
Rezultatele
concursul
Medic anesteziolog-reanimatolog - 20 unități lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Asistenți medicali - 100 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Farmacist laborant - 2 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
         
Felcer laborant in Secția morfapatologie - 2 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Medic de laborator (microbiolog) - 1 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Medic oftalmolog - 2 (inclusiv 1 unitate pe perioadă determinată) lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Medic reumatolog - 1 unitate 
(contract pe perioadă determinată)
lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Medic endoscopist - 4 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Medic dietetician - 1 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     

Funcții vacante

Funcţii vacante Număr unități
Specialist în achiziții publice 1
Hamal în farmacie 1
Contabil 4
Magazioner în depozit (în zi) 1
   

Brancardieri

10
Infirmieri (program în zi)  

* Interviurile vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău str. N. Testemițanu 29, sala de conferințe nr. 2.

** Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării rezultatului selecției dosarelor sau în cazul nepromovării concursului, la sediul IMSP SCR str. Testemițanu, 29, în biroul secției resurse umane incepînd cu ora 8⁰⁰ pînă la 17⁰⁰, pauza 12⁰⁰- 13⁰⁰.


Arhiva posturi vacante.

ANUNȚ

privind ocuparea funcțiilor vacante în cadrul
Instituției Medico-Sanitare-Publice Spitalul Cilinic Republican „ Timofei Moșneaga” IMSP Spitalul Clinic Republican,
cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 29, anunță inițierea procedurii de ocupare a funcției vacante,
cu contract de muncă pe perioadă determinată:

Jurisconsult - 1 unitate 

 • Întocmirea şi înaintarea reclamaţiilor şi cererilor de chemare în judecată.
 • Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor instituţiei în instanţele judecătoreşti şi în alte organe.
 • Solicitarea de la subdiviziunile structurale a informaţiilor şi altor documente, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale.
 • Analizeaza si vizează documentele furnizate de celelalte departamente si ofera consultanta juridica cu privire la subiectele expuse;
 • Acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor instituţiei în limita competenţei.
 • Actualizeaza permanent informatiile referitoare la noile modificari de legislatie si pune la dispozitie catre persoanele interesate din organizatie noile informatii si implicatii pentru activitatea acestora;
 • Ține permanent legatura cu agentii economici pentru lichidarea restantelor
 • Răspunde petiţiilor adresate de aceştia instituţiei, când solicitările lor au caracter juridic;

Cerinţe:

 • Studii superioare
 • Calificarea: jurist
 • Experienţa de muncă
 • Cunoaşterea limbilor româna, rusa
 • Cunoaşterea calculatorului
 • Alte....................................................................
  • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e) 
  • Lipsa antecedentelor penale (cazierul judiciar)

Salariul oferit (min-max) - Salariu minimal 6 034 lei. 


Pe mai multe detalii: Serviciul Resurse Umane - 022-40-34-83 // 022-40-36-24.