ANUNȚ de licitație „cu strigare”

20.10.23

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” anunţă că la data de 10.11.2023, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ncolae Testemițanu 29,  Bloc administrativ, sala de conferințe, va avea loc licitaţia „cu strigare” privind darea în locațiune a spațiului neutilizat cu suprafața totală de 354,3 m.p., amplasat la et. 1 blocul administrativ, cu destinația desfășurarea activității de alimentație publică.

Prețul iniţial de expunere al bunului este de 398141,61 lei, ce constituie cuantumul chiriei anuale al bunului imobil, fără T.V.A., calculat conform Legii bugetului. Chiria pentru utilajele din dotare în cuantum de 110833,35 lei per an și serviciile comunale nu sunt incluse în cuantumul chiriei și se achită separat.

Taxa de participare în mărime de 1200 de lei pentru persoane juridice și acontul în cuantum de 10 % din prețul iniţial de expunere al bunului solicitat în locațiune se achită la următorul cont bancar:

IBAN:MD57MO2251ASV96476607100

Banca „OTP Bank” SA

c/b: MOBBMD22

c/f: 1003600150783

Pentru a fi admiși la licitație participanții vor întruni următoarele condiții:

  1. Vizitarea obligatorie la obiectul expus la licitație care va avea loc în zilele de 31.10.2023 ora 11:00 și 03.11.2023 ora 11:00;
  2. Prezentarea obligatorie a documentelor ce confirmă experiența similară, desfășurarea activității de alimentație publică, cu o cifră de afaceri pentru ultimii doi ani, minim 1(un) mln. lei per an și disponibilitatea de minim 8 (opt) angajați;
  3. Confirmarea disponibilității achitării plății pentru arenda utilajului din dotarea spațiului expus la licitație;
  4. Oferirea discount-ului  de minim 10% pentru angajații spitalului;
  5. Setul de documente să fie în plic sigilat, pe care va fi indicat denumirea participantului, licitația pentru care e depus setul de documente și înregistrat la secretarul Comisiei până la data de 09.11.2023 ora 15:00.

Ofertele peste termen nu se acceptă.

Documente obligatorii:

-  Cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile „cu strigare” şi „cu reducere”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136/2009;

- Documentul care certifică identitatea participantului sau după caz documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație în numele și pe contul persoanei juridice, de a licita pentru bunul expus la licitație, de a semna procesele-verbale ale licitației, contractele de locațiune, actele de predare-primire, și anume – procura autentificată notarial;

-  Confirmarea depunerii acountului de 10% din prețul inițial de expunere la licitație a bunului;

-  Dovada de achitare a taxei de participare la licitaţie;

- Situațiile financiare cu cod CAEM și autorizația de funcționare ce confirmă experiența similară, desfășurarea activității de alimentație publică, cifra de afaceri pentru ultimii doi ani și numărul de angajați (copie);

-  Declarație pe propria răspundere privind oferirea discount-ului de minim 10% pentru toți angajații spitalului;

-  Declarație pe propria răspundere privind achitarea plății pentru locațiunea utilajelor și serviciilor comunale.

Informaţii referitoare la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele aferente bunului expus la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul Comisiei, pe adresa: mun. Chişinău, str. Nicolae Testemițanu 29, de luni până vineri, între orele 08.00 și 16.00, tel: (+373)22403585 şi la adresa electronică: serviciul.juridic@scr.md