ANUNŢ privind organizarea concursului pentru suplinirea posturilor vacante de inginer-mecanic principal şi dispecer-operator

26.02.14

IMSP Spitalul Clinic Republican anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante:
 

INGINER MECANIC PRINCIPAL - pentru coordonarea sistemelor tehnice automatizate şi computerizate (ventilare/condiţionare, gaze medicale, apă/încălzire, energie electrică, sisteme antiincendiar şi de semnalizare).

Cerinţele postului:

- cetăţean al Republicii Moldova;

- studii superioare în domeniu;

- vechime în muncă de cel puţin 5 ani;

- abilităţi de comunicare în limbile româna şi rusa (engleza constituie un avantaj).
 

DISPECER-OPERATOR

Cerinţele postului:

- cetăţean al Republicii Moldova;

- studii superioare sau medii tehnice (gimnaziale) în domeniu;

- vechime în muncă de cel puţin 5 ani;

- abilităţi de comunicare în limbile româna şi rusa.

La înscrierea pentru concurs candidaţii depun un dosar, care include următoarele acte:

- cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;

- copia buletinului de identitate;

- copiile diplomelor de studii universitare/medii tehnice (gimnaziale)

- copia carnetului de muncă;

- certificatul medical;

- declaraţia pe propria răspundere privind lipsa sancţiunilor disciplinare.

Copiile documentelor prezentate sînt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele pot fi depuse pînă la 10 martie 2014, la Serviciul Resurse umane a IMSP SCR, conform adresei: str. Nicolae Testemiţanu 29, mun. Chişinău, MD 2025.

 

Telefon de contact:   022 40 34 83