Aplicare pentru funcția de membru-reprezentant al comunității în Consiliul de administrație a SCR

26.05.23

INVITAȚIE

de aplicare pentru funcția de membru-reprezentant al comunității în Consiliul de administrație a IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

IMPS Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” anunță selecția unui membru-reprezentant al comunității în Consiliul de administrație a spitalului.

Cerințele candidatului: studii superioare, sunt fezabile competențe și experiență de muncă în domeniul economic, juridic, medical.

Cererea, însoțită de CV-ul persoanei și scrisoare de motivație, se adresează Președintelui Consiliului de administrație, d-lui Ion Prisăcaru.

Actele se prezintă secretarului Consiliul de administrație, dna Alexa Zinaida, vicedirector management în sănătate, la sediul IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” mun. Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 29.

Data limită pentru depunerea cererii este 02.06.2023

Date de contact:

d-na Zinaida ALEXA

tel: 069159440