Concurs pentru admiterea la studii prin doctorat (cu finanţare de la buget şi în bază de contract), pentru anul de studii 2014-2015

10.09.14

IMSP Spitalul Clinic Republican anunţă concurs pentru admiterea la studii prin doctorat cu frecvenţă redusă (finanţare de la buget), pentru anul de studii 2014-2015 la specialităţile 321.04 Reumatologie (1 loc), 321.19 Anesteziologie şi Terapie intensivă (1 loc), 321.23 Cardiochirurgie (1 Loc)

Admiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.173 din 18 februarie 2008 şi a Planului de admitere la studii prin doctorat şi postdoctorat pentru anul de studii 2014-2015, inclus în Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014.

Actele necesare pentru admitere:

 • diploma de studii superioare: de licenţă, masterat, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă la ea (copia şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
 • la concursul de admitere pot participa candidaţii cu media generală de studii nu mai mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9,0;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
 • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific al facultăţii/ instituţiei prin care se confirmă recomandarea candidatului la studii prin doctorat sau recomandările a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • extras din carnetul de muncă, în cazul cînd candidatul este angajat în cîmpul muncii;
 • 3 fotografii 3x4.

La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă, pot candida numai persoane care activează în instituţii de învăţămînt sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.

 • Cetăţenii altor state şi apatrizii se înscriu la studii în bază de contract contra plată
 • Candidaţii la doctorat susţin 2 examene: la specialitate şi la una dintre limbile moderne
 • Examenele de admitere se vor desfăşura în perioada 1-15 octombrie 2014
 • Cererile de admitere la concurs se depun în perioada 4 - 25 septembrie 2014 în incinta IMSP SCR, et.3, biroul secretarului ştiinţific. Tel.022 72 92 07

Admiterea se va efectua strict, în conformitate cu locurile prevăzute de plan, în baza Hotărîrii de Guvern.

Studiile vor începe la 1 noiembrie 2014.