Conferința “Complicațiile septice la pacienți după transplant de rinichi”

29.06.18

La data de 28 iunie, în cadrul IMSP Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” s-a organizat o conferință clinică anatomică cu tema “Complicațiile septice la pacienți după transplant de rinichi”.  În cadrul acesteia au fost puse în discuție două cazuri de complicații septice posttransplant.

De către medicii specialiști ( clinicieni ,morfapatologi) au fost prezentate rapoarte, despre evoluția bolii, iar după cele relatate au fost supuse analizei.

Au fost discutate toate aspectele de diagnostic și tratament a 2 cazuri posttransplant:  infecția generalizată cu bacterii și un caz de tuberculoză pulmonară la un pacient cu transplant renal. S-au adus propuneri concrete pentru a îmbunătăți calitatea asistenței medicale în astfel de cazuri. Au fost evidențiate momentele de acțiune intraspitalicească, necesitatea formării unui grup de specialiști care să monitorizeze acești pacienți continuu.

La analiza acestor două cazuri a fost prezenți:   Svetlana Șciuca profesor,  Adrian Tănase șef Clinica Urologie Hemodializă și Transplant Renal, Victor Botnaru profesor USMF disciplina boli interne,  Boris Sasu conferențiar universitar USMF.