Conferinţa de Gastroenterologie şi Hepatologie

21.06.14

La 20 iunie curent, în incinta IMSP Spitalul Clinic Republican, şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa cu participare internaţională Actualităţi în Gastroenterologie şi Hepatologie. Tematica evenimentului s-a axat pe aspectele moderne de diagnostic, tratament şi profilaxie ale diferitor maladii din domeniu. Ca un subiect de maximă importanţă a fost cel care viza medicina personalizată în hepatitele cronice virale, dar şi prezentarea problemelor actuale în segmentul transplantului hepatic.

Evenimentul a fost iniţiat de mesajul rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu”, profesor universitar, dr. hab., academician al AŞM, dl Ion Ababii, care a remarcat semnificaţia acestei întruniri, direcţonată de teoria novatoare marcată de aplicabilitatea practică. Dna Dumbrava Vlada-Tatiana, profesor universitar, dr. hab., şef al Disciplinei Gastroenterologie, Departamentul Medicină internă, preşedintele Asociaţiei Medicale „Hepateg”, Om Emerit, care, de fapt, a condus şi comitetul organizatoric al conferinţei, prin raportul său, a evidenţiat contribuţia esenţială a unei personalităţi marcante şi a unui savant de excepţie, cum a  fost profesorul universitar Sergiu Matcovschi, dar şi particularităţile activităţii asociaţiei pe care o reprezintă.

Cele 4 sesiuni ale conferinţei au fost moderate de diferiţi specialişti, fapt care  a sporit şi  a permis abordarea unui spectru larg de tematici. Actualităţile în gastroenterologia contemporană, rolul probioticelor şi antiflatulentelor în tratament a constituit subiectul raportului dr. med., profesorului Piergiorgio Pietta din Italia, iar tema tratamentului sindromului intestinului iritabil, cu toate novaţiile acestuia, a fost abordată de dr. med., profesor universitar, şef catedră Gastroenterologie şi Hepatologie UMF „Carol Davila”, şeful Centrului de Gastroenterologie şi Hepatologie, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti, România, dl Diculescu Mircea.

De rînd cu participanţii de peste hotare, specialiştii de la instituţiile medico-sanitare din ţară au pus în discuţie aspecte ale diferitor maladii şi patologii din domeniu, care se prezintă ca probleme stringente, avînd o diversitate de cauze, marcate toate de realităţile vieţii cotidiene.

Astfel, scopul întrunirii a fost condiţionat de perfecţionarea calităţii serviciilor medicale prin dezvoltarea, promovarea şi implementarea tehnologiilor moderne de diagnostic şi tratament, dar şi de controlul evoluţiei şi pronosticului patologiilor, oferind cunoaşterea terapiilor novatoare.

Amintim că evenimentul dedicat domeniului gastroenterologiei şi hepatologiei (sub proiecţia de congres sau conferinţă), are loc anual, în luna iunie, în incinta IMSP Spitalul Clinic Republican, unde funcţionează şi secţiile de Gastroenterologie, şef secţie dna Tănase Raisa şi Hepatologie, şef secţie dna Cojuhari Maria.