Conferinţa dedicată Zilei Nursingului

14.05.14

La 14 mai 2014, în incinta IMSP Spitalul Clinic Republican, a avut loc conferinţa solemnă dedicată Zilei Internaţionale a Nursingului (sărbătorită în toată lumea la 12 mai). Genericul propus de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Consiliul Internaţional al Nurselor pentru anul 2014 este "Asistentul medical - o forţă pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate" şi subliniază faptul că sănătatea populaţiei depinde în foarte mare măsură de concordanţa între nevoile de servicii de îngrijiri şi numărul, pregătirea corespunzătoare, profesionalismul şi gradul de motivaţie al asistenţilor medicali din întreaga lume.

Întreg colectivul de asistenţi medicali, precum şi administraţia instituţiei au fost prezenţi la evenimentul care a demarat cu intonarea Imnului Asistentelor Medicale din Republica Moldova. Oficialitatea momentului a fost amplificată şi de faptul că pe tot parcursul melodiei au fost vizionate imagini despre viaţa şi activitatea precursoarei serviciului sanitar modern, Florence Nightingale, personalitate eminentă care a pus bazele nursingului modern. De menţionat că în IMSP SCR activează peste 600 de asistenţi medicali, dintre care 281 dispun de categorie superioară.

În discursul său, dna Valentina Saghin, asistenta medicală şefă a IMSP SCR, a transmis un mesaj de felicitare pentru toţi asistenţii medicali care activează în instituţie şi a vorbit despre profesia de asistent medical prin prisma rolului acestora în supravegherea şi susţinerea pacientului ca unul semnificativ, or, atitudinea de respect pentru pacient, prezenţa agreabilă şi antrenarea în fiecare caz aparte, într-un mod deosebit, cu certitudine sporesc efectul benefic al tratamentului, iar perioada de convalescenţă devine nuanţată în culorile speranţei şi a credinţei într-un viitor mai bun.

Cuvinte de felicitare au avut şi administraţia IMSP SCR, în persoana dlui Serghei Popa, directorul instituţiei, dna Sali Vera, Preşedintele Comitetului Sindical SCR, dna Ala Demciuc, Serviciul Nursing SCR, dar şi din partea Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova, care au oferit scrisori de mulţumire pentru fiecare secţie în parte. Pentru succese considerabile în muncă, au fost menţionate cu diplome următoarele asistente medicale: Atamaniuc Rodica, asistentă medicală superioară (a/m superioară) în secţia Anesteziologie, Reanimare cardiochirurgicală, Reaboi Larisa, a/m în secţia endocrinologie, Plotnic Svetlana, a/m, Sîncu Mariana, a/m, Pîcălău Dumitriţa, a/m, Cauia Ecaterina, a/m superioară, blocul de operaţii, Asandi Rodica, a/m, secţia Anesteziologie, Cojocari Iulia, a/m superioară în secţia Anesteziologie şi Reanimare de urgenţă, Coţaga Victoria, a/m, secţia chirurgie hepatobiliopancreatică, Anton Maria, a/m, secţia endoscopie, Zubco Elena, a/m superioară, secţia reumatologie, Lîsaia Matriona, a/m, secţia chirurgie toracală, Tarţa Ludmila, a/m, Cantea Silvia, a/m, secţia consultativ-policlinică.

La conferinţă a fost prezentă şi dna Vîsoţcaia Alexandra, care mai bine de 40 de ani şi-a exercitat funcţia de asistentă medicală şefă a SCR, menţionînd că aportul adus de personalul medical al instiuţiei în fortificarea sistemului sănătăţii, dar, mai ales, prin activitatea asistentelor medicale, care se poziţionează adesea ca prima treaptă în oferirea serviciilor ce asigură şi protejează sănătatea în mod profesionist, este unul de proporţii.

Evenimentul s-a încheiat cu un program coral de divertisment susţinut de Corul Naţional de Cameră, condus de Ilona Stepan, care a creat o atmosferă de satisfacţie morală pentru toţi cei prezenţi.

Menţionăm că celebrarea Zilei Internaţionale a Nurselor începe din anul 1965, însă abia în 1974 este aleasă oficial data de 12 mai, ziua de naştere a celei mai cunoscute asistente medicale, Florence Nightingale. În Republica Moldova, prin decizia Ministerului Sănătăţii, Ziua Internaţională a Nurselor este sărbătorită începând cu anul 1994. Ţinem să subliniem faptul că serviciul nursing constituie primul nivel de contact al pacientului cu sistemul de sănătate. La momentul dat, îngrijirea de sănătate primară este readusă în actualitatea zilei, iar Consiliul International al Nurselor subliniază necesitatea unei implicări mai mari a nursingului în problema respectivă.